Λύκειο

Συνδετικά και Κατηγορηματικοί προσδιορισμοί

Ως συνδετικά χρησιμοποιούνται:

 

α)  το ρήμα εἰμί και τα συνώνυμά του: 
γίγνομαι, 
καθίσταμαι
 (= γίνομαι), 
ὑπάρχω, 
τυγχάνω
 (= τυχαίνει να είμαι), 
διατελώ (= είμαι συνεχώς), 
ἔφυν (= γεννήθηκα), 
πέφυκα (= είμαι από τη φύση μου), 
ἀποβαίνω (= φαίνομαι), 
ἐκβαίνω (= γίνομαι)

 

β) τα προχειριστικά ρήματα (αυτά που σημαίνουν εκλογή): 
αἱροῦμαι (= εκλέγω, εκλέγομαι), 
χειροτονῶ (= εκλέγω με ανάταση του χεριού), 
χειροτονοῦμαι, 
λαγχάνω
 (= τυχαίνω), 
ἀποδείκνυμι (=διορίζω, καθιστώ), 
ἀποδεικνύομαι

 

γ) τα δοξαστικά ρήματα: 
νομίζω, 
ἡγοῦμαι
 (=νομίζω), 
κρίνω, 
ὑπολαμβάνω, 
φαίνομαι, 
δοκῶ

 

δ) τα κλητικά ρήματα: 
καλῶ, 
καλοῦμαι, 
λέγω, 
λέγομαι, 
ὀνομάζω, 
ὀνομάζομαι, 
προσαγορεύω (
= ονομάζω), 
προσαγορεύομαι

 

 

Ως κατηγορηματικός προσδιορισμός χρησιμοποιούνται οι λέξεις:

 

πᾶς, ἅπας, σύμπας, ὅλος, ἄκρος, μέσος, ἔσχατος, αὐτός, μόνος, ἕκαστος

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!