Γυμνάσιο

Όροι σύγκρισης

Πως εκφέρονται οι όροι Σύγκρισης

 

Α όρος σύγκρισης

Μπορεί να είναι ουσιαστικό ή αντωνυμία σε ονομαστική (υποκείμενο) ή σε αιτιατική (αντικείμενο), επίθετο, ρήμα, επίρρημα, πρόταση κ.λ.π.

Π.χ.  Η ελπίδα είναι πιο κοινωνική από την αδελφή της.

         Είναι προτιμότερο να σωπαίνεις παρά να φλυαρείς άσκοπα.

 

Β΄ όρος σύγκρισης

 Ο α΄ και ο β΄ όρος σύγκρισης είναι πάντα όμοιοι γραμματικοί όροι. Ό,τι μέρος του λόγου είναι ο α΄ όρος το ίδιο είναι και ο β΄ όρος. Αν ο α΄ όρος είναι ουσιαστικό, τότε ουσιαστικό θα είναι και ο β΄ όρος.

Επομένως:

Α. από + αιτιατική:

Π.χ. Προτιμώ τη θάλασσα από το βουνό.

        Θα προτιμούσα να με συνοδεύσεις εσύ παρά ο Γιάννης.

 

Β. παρά + ομοιότροπα με τον α΄ όρο:

Π.χ. Το θεωρώ ωφελιμότερο να περιμένω παρά να βιαστώ.

 

Γ. απλή γενική της προσωπικής αντωνυμίας (στον αδύνατο τύπο). Σε αυτή τη μορφή, ο β΄ όρος εξαρτάται από επίθετο συγκριτικού βαθμού (μεγαλύτερος, μικρότερος, ανώτερος, κατώτερος, καλύτερος) ή από το επίθετο ανάλογος:

Π.χ. Ο Βασίλης είναι ανώτερος μου στην ιεραρχία της εταιρείας.

 

Δ. βραχυλογικά (ο β΄ όρος είναι ίδιος με τον πρώτο, οπότε αντικαθίσταται από ένα συνοδευτικό προσδιορισμό):

Π.χ. Η ομάδα μας είναι καλύτερη από τη δική τους (ενν. ομάδα).

Ε. παραλείπεται.

Ο β΄ όρος μπορεί να παραληφθεί:

1.      Όταν εύκολα εννοείται από τα συμφραζόμενα.

Π.χ.  Θα ήταν πιο σωστό να πας τώρα (ενν. παρά μετά).

 

2.      Το συγκριτικό επίθετο ή επίρρημα έχει το χαρακτήρα του θετικού βαθμού.

Π.χ. Τι πιο κακό μπορεί να πάθω; (ουσιαστικά αυτό σημαίνει Τι κακό μπορεί να πάθω; Με την έννοια ότι δε γίνεται να υπάρξει χειρότερο κακό).

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in