Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

 

Σέβη Δριμαροπούλου

  • Διευθύντρια του εκπαιδευτικού κέντρου ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ στο Αιγάλεω.
  • Ιδιοκτήτρια του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου goniashop.gr, αποκλειστικά με βιβλία για όσους ασχολούνται με τον κλάδο της φιλολογίας.
  • Δημιουργός της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας filologikigonia.gr.

ΣΠΟΥΔΕΣ

  • Φιλολογία, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  • Επιμορφωτικό πρόγραμμα ''Η φιλοσοφία του νου'', Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου 
  • Aξιολόγηση νοητικών δομών, βασισμένη στη θεωρία νοητικής εξέλιξης J.Piaget

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

  • 2013 -2019 : Φιλόλογος στον ιδιωτικό τομέα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου.
  • 2016 -2019 : Προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα, Πειραματικά και Ιδιωτικά σχολεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

  • Διδακτική Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστορικών Πηγών με τη Μέθοδο της Παράθεσης και της Σύνθεσης 3/3/19, Εκπαιδευτική Ένωση

 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Σοφία Αθανασοπούλου 

Αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με Γενικό Βαθμό Λίαν Καλώς (6,75). Στη συνέχεια, ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές με θέμα ''Οικονομικοί μηχανισμοί και νοοτροπίες στον ελληνικό χώρο. 15ος-19ος αιώνας.'' Έχει εμπειρία στην διδασκαλία όλων των φιλολογικών μαθημάτων καθώς και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό. Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα από το 2005 σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου .

Ηλίας Βαλασκατζής

Αποφοίτησε το 2010 από το τμήμα Φιλολογίας, με ειδίκευση στη γλωσσολογία, του Πανεπιστημίου Αθηνών . Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .Έχει εμπειρία στην συγγραφή και διόρθωση φιλολογικών και μη συγγραμμάτων και έχει άδεια για την διδασκαλία του ορθόδοξου δόγματος σε μαθητές και φοιτητές.

Αργυρώ Διαμαντοπούλου - Παπαλιά 

Αποφοίτησε το 2009 από το τμήμα Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικών - Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών . Από το 2009 εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα , σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης . Έχει ασχοληθεί με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση με τη χρήση του moodle και έχει προσφέρει κοινωνικό έργο με την διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήμου της Ηλιούπολης . 

Θάλεια Θεμιστοκλέους

Αποφίτησε από το τμήμα Φιλολογίας  της Φιλοσοφικής Αθηνών, με ειδίκευση στην νεοελληνική λογοτεχνία. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές του ίδιου τμήματος (ειδίκευση λογοτεχνίας). Είναι ιδιοκτήτρια του φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Έρασμος στην Παλλήνη. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της σχετίζονται με τα κινήματα της décadence,  του αισθητισμού και του νατουραλισμού στην Ελληνική λογοτεχνία καθώς και την σχέση τους με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κινήματα. 

Άντα Λιακοπούλου

Αποφοίτησε το 2013 από το τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει ασχοληθεί με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και έχει ειδικευτεί στην ανίχνευση μαθησιακών δεξιοτήτων και αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ). Παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα από 2010 και ασχολείται με εξατομικευμένα προγράμματα αντιμετώπισης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες .

Αικατερίνη Μολώνη

Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας  του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαιδευτική τεχνολογία και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. 

Σοφία Νταμπίζα

Αποφοίτησε το 2010 από το τμήμα Φιλολογίας, με ειδίκευση στην κλασική φιλολογία, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Έχει ασχοληθεί με την νοηματική γλώσσα και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα από 2004.Έχει εμπειρία στην συγγραφή σημειώσεων διδακτικής ύλης για μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου, καθώς και για μαθητές Α’ και Β’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου.

Δέσποινα Πραφτσιώτη

 Αποφοίτησε το 2014 από το τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Το ερευνητικό και συγγραφικό ενδιαφέρον εστιάζεται σε θέματα φιλοσοφικά που εντοπίζονται σε λογοτεχνικά έργα.  Παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου .

Μαρία Χρήστου

Αποφοίτησε από την Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και εργάζεται επί σειρά ετών ως φιλόλογος σε μεγάλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ως συγγραφέας σχολικών βοηθημάτων. Επιπλέον είναι εθελόντρια καθηγήτρια στα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου δήμου Ηλιούπολης σε  μαθητές γ΄λυκείου Έκθεση και Λατινικά. 

Μαριάννα Μπουρουτζή
Αποφοίτησε από το τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. το 2011, με κατεύθυνση Παιδαγωγικής και βαθμό πτυχίου λίαν καλώς. Ακολούθησε
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Φιλοσοφίας στο ίδιο Πανεπιστημιακό Ιδρυμα. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια σχετικά και παρεμφερή με το αντικείμενο (Λογοτεχνία στην Προσχολική, Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση: Προσεγγίσεις, Εφαρμογές, Εργαστήρια'',  ''Γλωσσικές επαφές στα  Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία'',   ''Βιωματική μάθηση'', ''Γλωσσικές δεξιότητες και εξέλιξη στους ιθαγενείς και ξένους μαθητές'',   ''Ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας). Έχει συνεργαστεί με φροντιστήρια και παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Παράλληλα, αρθρογραφεί στην πολιτιστική ιστοσελίδα www.kulturosupa.gr , παρουσιάζοντας βιβλία.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in