Γυμνάσιο

Ενότητα 7

Ασκήσεις Β Γυμνασίου

Ενότητα 7, Ξενοφῶν, Ἀγησίλαος 7.1-3

Α. Γραμματική

Άσκηση 1 Να κλιθούν τα ουσιαστικά σε ενικό πληθυντικό: πατρίδα, πόνων , κινδύνων , χρημάτων , σῶμα, γῆρας, βασιλέως, ἒργον , πόλει, νόμοις, πατήρ, παῖδας, ἁμαρτήμασιν , συμφορά, ἐχθρόν , πολίτην , κέρδος, ζημίαν.

Άσκηση 2 Να κλιθούν οι αντωνυμίες σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη:  τι (αόριστη), τοῦτο, τόδε, ἐγώ, αὐτοῦ, τίς (ερωτηματική), ὃς, οὐδένα, πάντας.

Άσκηση 3  Να κλιθούν και σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη τα επίθετα: ἃπαντες, ἀγαθοῦ, διαφόρους, καλόν , μικροῦ, ἃξιος.

Άσκηση 4 Να κλιθούν οι μετοχές σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη : ἀρχομένους, ὣν, λατρεύων , ὁρῶν, πειθόμενον , ἡγούμενος, νομίζων , τιθείς.

Άσκηση 5 Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται: ἐφείδετο , ἁρχόμενους, ὣν , ἤν, λατρεύων , ἠθέλησεν , πειθόμενον ,, πράττοιεν , ἡγούμενος, σώζεσθαι.

Άσκηση 6 Να γίνουν οι εγκλιτικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται:

ἐφείδετο , ἁρχόμενους( γ’ενικό) , ἤν, λατρεύων (γ’ενικό)  , ἠθέλησεν , πειθόμενον( γ’ενικό) , πράττοιεν , ἡγούμενος ( γ’πληθυντικό) , σώζεσθαι(γ’ενικό) .

Β. Σύνταξη

Άσκηση 1

Να εντοπισθούν και να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου (*είδος, εισαγωγή, εκφορά , προσδιορισμός – συντακτική λειτουργία )

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!