Γυμνάσιο

Τεστ αρχαίων Συνηρημένα

TEST ΑΡΧΑΙΩΝ

Γράφω τα συνηρημένα ρήματα στο πρόσωπο, στον αριθμό και στην φωνή, που μου ζητείται:

 

·         τελευτάω -ῶ (β’ ενικό οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. κ Μ.Φ.)

·         νικάω -ῶ ( γ’ πληθ. προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ κ Μ.Φ.)

·         ἐρωτάω -ῶ (Α’ πληθ. οριστικής παρατατικού Ε.Φ κ Μ.Φ.)

·         ἡττάομαι - ῶμαι (γ’ πληθ. οριστική παρατατικού)

·         τελευτάω- ῶ (γ’ ενικό υποτακτική ενεστώτα)

·         πειράομαι- πειρῶμαι ( γ’ πληθ. ευκτική ενεστώτα Μ.Φ. )

·         νικάω- ῶ (α’ πληθ. υποτακτική ενεστώτα Ε.Φ & Μ.Φ .)

·         δράω- ῶ (απαρέμφατο ενεστώτα )

·         ἑρωτάω- ῶ (γ’ πληθ. υποτακτικής ενεστώτα Μ.Σ.)

·         ὁράω- ῶ (α’ πληθ. ευκτικής ενεστώτα Μ.Σ.)

·         ὁρμάω- ῶ (γ’ πληθ. προστακτικής ενεστώτα Μ.Σ.)

·         πειράομαι- ῶμαι ( β’ ενικό ευκτικής ενεστώτα Μ.Σ.)

·         κτάομαι- ῶμαι (β’ πληθ. προστακτική ενεστώτα)

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in