Συντακτικό

Ενεργητική - Παθητική σύνταξη

Ενεργητική σύνταξη έχουμε όταν οι κύριοι όροι της πρότασης, (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο), είναι τοποθετημένοι με τέτοια σειρά, ώστε να δείχνουν ότι το υποκείμενο κάνει κάτι. π.χ. Ο κηπουρός ποτίζει τα λουλούδια.           

                                                       Στην ενεργητική σύνταξη το ρήμα βρίσκεται στην ενεργητική φωνή.

Παθητική σύνταξη έχουμε όταν οι κύριοι όροι της πρότασης, (υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο), είναι τοποθετημένοι με τέτοια σειρά, ώστε να δείχνουν ότι το υποκείμενο παθαίνει κάτι, από κάποιον άλλο. Π.χ. Τα λουλούδια ποτίζονται από τον κηπουρό.     

       Στην παθητική σύνταξη το ρήμα βρίσκεται στην παθητική φωνή.                                      

    

 Όταν μετατρέπουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική, το ρήμα γίνεται παθητικής φωνής, το αντικείμενο της πρότασης στην ενεργητική σύνταξη γίνεται υποκείμενο της πρότασης στην παθητική σύνταξη (σε ονομαστική πτώση) και αυτό που στην ενεργητική σύνταξη ήταν υποκείμενο, στην παθητική σύνταξη γίνεται ποιητικό αίτιο.(παίρνει μπροστά του το από, για να μας δείξει «ποιος φταίει» για την ενέργεια που έγινε.)

       Όταν μετατρέπουμε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική το ρήμα γίνεται ενεργητικής φωνής, το ποιητικό αίτιο γίνεται υποκείμενο της πρότασης στην ενεργητική σύνταξη      (σε ονομαστική πτώση) και αυτό που στην παθητική σύνταξη ήταν υποκείμενο στην ενεργητική σύνταξη γίνεται αντικείμενο (σε αιτιατική  πτώση).                                                                                                                   

         Ο χρόνος του ρήματος, κατά τη μετατροπή δεν αλλάζει και παραμένει ο ίδιος.                  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ο κεραυνός   χτύπησε το σπίτι.   (ενεργητική σύνταξη)

                                                                   Υποκείμενο                    Αντικείμενο

Τα σπίτια  χτυπήθηκαν από τον κεραυνό. (παθητική σύνταξη)

                                                              Υποκείμενο                             Ποιητικό αίτιο

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in