Συντακτικό

Ευθύς - Πλάγιος λόγος

Όταν σε κάποιο κείμενο που ακούμε ή διαβάζουμε, μεταφέρονται τα λόγια κάποιου προσώπου όπως ακριβώς τα είπε, τότε ο λόγος αυτός ονομάζεται ευθύς και τα λόγια αυτά μπαίνουν σε εισαγωγικά «   » ή βρίσκονται απευθείας σε διάλογο.

 

 

   Εάν όμως μεταφερθούν προφορικά ή σε κάποιο κείμενο αλλαγμένα και όχι αυτούσια (όπως ακριβώς τα είπε ο ίδιος), τότε ο λόγος αυτός ονομάζεται πλάγιος.

 

           Μερικές από τις αλλαγές που μπορεί να συμβούν όταν ο ευθύς λόγος μετατρέπεται σε πλάγιο είναι οι εξής:

  •        Το πρώτο πρόσωπο  στο ρήμα της πρότασης μέσα στα εισαγωγικά αλλάζει και γίνεται τρίτο πρόσωπο.
  •         Η υποτακτική έγκλιση του ρήματος που υπήρχε στον ευθύ λόγο άλλαξε και έγινε οριστική στον πλάγιο λόγο.
  • Οι κύριες προτάσεις κρίσεως γίνονται δευτερεύουσες ονοματικές ειδικές . 
  • Οι κύριες προτάσεις επιθυμίας γίνονται δευτερεύουσες ονοματικές βουλητικές. 
  • Οι κύριες ερωτιματικές προτάσεις γίνονται πλάγιες ερωτηματικές .
  • Οι δευτερεύουσες παραμένουν δευτερεύουσες. 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in