Λύκειο

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Ὑπὲρ τοῦ Στεφάνου [311] 252

Πανταχόθεν μὲν τοίνυν ἄν τις ἴδοι τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτοῦ καὶ τὴν βασκανίαν, οὒχ ἥκιστα δ’ ἀφ’ ὧν περὶ τῆς τύχης διελέχθη. Ἐγὼ δ’  ὅλως μέν, ὅστις ἄνθρωπος ὢν ἀνθρώπῳ τύχην προφέρει, ἀνόητον ἡγοῦμαι ἣν γὰρ ὁ βέλτιστα πράττειν νομίζων καὶ ἀρίστην ἔχειν οἰόμενος οὐκ οἶδεν εἰ μένει τοιαύτη μέχρι τῆς ἑσπέρας, πῶς χρῆ περὶ ταύτης λέγειν ἢ πῶς ὀνειδίζειν ἐτέρῳ, ἐπειδὴ δ’  οὗτος πρὸς πολλοῖς ἄλλοις καὶ περὶ τούτων ὑπερηφάνως χρῆται τῷ λόγῳ, σκέψασθ’ ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ θεωρήσατε ὅσῳ καὶ ἀληθέστερον καὶ ἀνθρωπινώτερον ἐγὼ περὶ τῆς τύχης τούτου διαλεχθήσομαι. Ἐγὼ τὴν τῆς πόλεως τύχην ἀγαθὴν ἡγοῦμαι, καὶ ταῦτ’  ὁρῶ καὶ τὸν Δία τὸν Δωδωναῖον ὑμῖν μαντευόμενον, τὴν μέντοι τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἣ νῦν ἐπέχει, χαλεπὴν καὶ δεινήν.

(ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Ὑπὲρ τοῦ Στεφάνου [311] 252)

 

$Λέξεις: βασκανία = κακία, φθόνος, προφέρω τινί τι = κατηγορώ κάποιον για κάτι, βέλτιστα πράττω = ευτυχώ πάρα πολύ, ὀνειδίζω τινί τι = κατηγορώ κάποιον για κάτι,  ὑπερηφάνως χρῶμαι τῷ λόγῳ = μιλώ αλαζονικά.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!