Λύκειο

Συνδυαστικές ερωτήσεις - απαντήσεις από όλα τα κεφάλαια

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 

 Ποιες αντιλήψεις και ποιες κοινωνικές ομάδες εξέφραζαν α) το κόμμα των Φιλελευθέρων και β) τα αντιβενιζελικά κόμματα;

 

Απάντηση

 

α) Σελ. 48:

«στην περίοδο 1910-1922 ... με πιθανότητες επιτυχίας» 

 

β) Σελ.92-93:

Όλο το κεφάλαιο «Τα αντιβενιζελικά κόμματα» 

 

Ποια η επίδραση των βαλκανικών πολέμων α) στην οικονομία β) στο εργατικό κίνημα γ) στο κρητικό ζήτημα;

 

Απάντηση

 

α) Σελ. 49:

«Το κόστος των βαλκανικών πολέμων ... Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος» 

 

β) Σελ. 46:

«Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης ... ιδεολογίας στη χώρα» 

 

 γ) Σελ. 219-220:

Όλο το κεφάλαιο 9 (Η οριστική λύση του κρητικού ζητήματος) 

 

Πώς επηρέασε ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος την εσωτερική-οικονομική και πολιτική ζωή της Ελλάδας;

 

Απάντηση

 

Σελ. 46-47:

«στη διάρκεια του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου ... Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος»,

Σελ. 49-50:

«Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο ... δεν άργησαν να φανούν»

Σελ.94-96:

«Με αφορμή τον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο ... Ίωνος Δραγούμη, το 1920» 

 

Ποιες διπλωματικές πράξεις (συνθήκες, συμφωνίες, σύμφωνα φιλίας) υπέγραψε τη Ελλάδα την περίοδο 1918-1930 που ρύθμιζαν το προσφυγικό ζήτημα;

 

Απάντηση 

 

σελ. 140:

«Το Νοέμβριο του 1919 ... της συνθήκης»,

Σελ. 96:

«Η συνθήκη των Σεβρών ... απτή πραγματικότητα»,

Σελ. 149-150:

«στις 24 Ιουλίου 1923 ... επίμαχων περιοχών»,

Σελ. 151-152:

«Με βάση το άρθρο ... των ανταλλαξίμων»,

Σελ. 161:

«Μετά την υπογραφή ... του άλλου κράτους» 

 

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της μικρασιατικής καταστροφής και της άφιξης των προσφύγων στην ελληνική οικονομία;

 

Απάντηση

 

Σελ. 50:

«Το Νοέμβριο ... βαρύτατες συνέπειές της»,

Σελ. 52:

Ολόκληρο το κεφάλαιο 6 (Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου),

Σελ.167-169:

Όλη η υποενότητα (γ. Οικονομία) 

 

Να αξιολογήσετε το έργο του ελληνικού κράτους και της ΕΑΠ στην περίθαλψη και αποκατάσταση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής.

 

Απάντηση

 

Σελ. 51-52:

Ολόκληρο το κεφάλαιο 5 (Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936),

Σελ. 163:

«Η αποκατάσταση και η αφομοίωση ... έργου που επιτεύχθηκε» 

 

Να αναφερθείτε στην πολιτική των Νεότουρκων έναντι των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

 

Απάντηση

 

Σελ. 138:

«Η εθνική αφύπνιση ... σε βάρος των Ελλήνων»,

 

Σελ. 139:

«Οι καταπιέσεις ... σε πολλές χιλιάδες»,

Σελ.246:

«Κατά τη διάρκεια του πολέμου ... τοπικές μουσουλμανικές εθνότητες»,

 Σελ. 249:

«(Ωστόσο) η πολιτική ...εθνότητες του κράτους» 

 

Να παρουσιάσετε τις διώξεις που υπέστησαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Οθωμανικής αυτοκρατορίας α) την περίοδο1913-18, β) την περίοδο 1919-1923.

 

Απάντηση

 

α) Σελ. 138:

«Η εθνική αφύπνιση ... σε βάρος των Ελλήνων»,

Σελ. 139:

«Οι καταπιέσεις ... σε πολλές χιλιάδες»,

 

Σελ.246:

«Κατά τη διάρκεια του πολέμου ... τοπικές μουσουλμανικές εθνότητες»,

Σελ. 249:

«(Ωστόσο) η πολιτική ...εθνότητες του κράτους» 

 

β) Σελ. 144:

«Ήδη, πριν από τον Αύγουστο του 1922 ... κατέφυγε στη Ρωσία»,

Σελ. 253:

«Η ποντιακή Δημοκρατία ...ελληνισμού της Μ. Ασίας»,

Σελ. 254:

«Η κατάσταση ... Σαμψούντα» 

 

Επίλογος: 

 

Σελ. 253-254:

«Από τους 697.000 ...από τις κακουχίες»,

Σελ. 254:

«Με τη συνθήκη της Λωζάννης ... την Ελλάδα» 

 

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της ήττας των Βενιζελικών στις εκλογές του 1920 για την ελληνική οικονομία, καθώς και για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας;

 

Απάντηση

 

Σελ. 50:

«Το Νοέμβριο του 1920 ... βαρύτατες συνέπειές της»,

Σελ. 96-97:

«Η συνθήκη των Σεβρών ... σύνταγμα»,

Σελ. 144:

«Οι εθνικές βλέψεις ... φτάνουν στην Ελλάδα» 

 

Ποιοι θεωρούνται φορείς της αριστερής και σοσιαλιστικής ιδεολογίας στην Ελλάδα; Τι γνωρίζετε για την ανάπτυξη και δραστηριοποίησή τους στην πολιτική ζωή της χώρας;

 

Απάντηση

 

Σελ. 46-47:

«Οι διαφορές ... Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος»,

Σελ. 89:

«σε κάποιες εκλογικές ... «Κοινωνιολογική Εταιρεία»»,

Σελ. 93:

«Τα αριστερά κόμματα ... στους Φιλελευθέρους»,

Σελ. 97-98:

«Οι υψηλοί δείκτες ... Κ.Κ.Ε.)» 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in