Γυμνάσιο

Απαρέμφατα ενεργητικής φωνής

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ

 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

ἀθροίζω

 

 

 

 

 

 

παραλλάσσω

 

 

 

 

 

Βουλεύω

 

 

 

 

 

διώκω

 

 

 

 

 

Κρύπτω

 

 

 

 

 

ἀνασκευάζω

 

 

 

 

 

χορεύω

 

 

 

 

 

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Ψεύδομαι

 

 

 

 

 

 

Φυτεύομαι

 

 

 

 

 

ῥίπτομαι

 

 

 

 

 

Διαλύομαι

 

 

 

 

 

ἱσχύομαι

 

 

 

 

 

ἄρχομαι

 

 

 

 

 

διώκομαι

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ

 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Τοξεύω

 

 

 

 

 

 

Πράττω

 

 

 

 

 

Γράφω

 

 

 

 

 

Διδάσκω

 

 

 

 

 

ἐλπίζω

 

 

 

 

 

ἀνακόπτω

 

 

 

 

 

σκευάζω

 

 

 

 

 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

ἀλλάττομαι

 

 

 

 

 

 

κρύπτομαι

 

 

 

 

 

Παρασκευάζομαι

 

 

 

 

 

Θύομαι

 

 

 

 

 

Βλάπτομαι

 

 

 

 

 

ἀρπάζομαι

 

 

 

 

βούλομαι

 

 

 

 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in