Γυμνάσιο

Ενότητα 8

Ασκήσεις Β Γυμνασίου

Ενότητα 8, Κριτίας Σίσυφος απ. 19, στ. 1-21

Α. Γραμματική

Άσκηση 1 Να κλιθούν τα ουσιαστικά σε ενικό πληθυντικό: χρόνος, ἀνθρώπων , βίος, ἰσχύος , ὑπηρέτης , ἆθλον, κόλασμα, νόμους, κολαστάς, δίκη, τύραννος, ὕβριν , δούλην, ἔργα, βίᾳ, γνώμην , ἀνήρ, θεῶν, δέος, δεῖμα, δαίμων, νόῳ, φύσιν, βροτοῖς,

Άσκηση 2 Να κλιθούν οι αντωνυμίες σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη:  οὐδέν, μοι, τίς, αὐτούς, ταῦτα, ὅς.

Άσκηση 3  Να κλιθούν και σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη τα επίθετα: ἂτακτος, θηριώδης , κακοῖς, δούλην, τἀφανῆ, πυκνός, σοφός, θνητοῖσιν , (θνητοῖς), ἀφθίτῳ, θείαν, πᾶν.

Άσκηση 4 Να κλιθούν οι μετοχές σε ενικό πληθυντικό και στα τρία γένη :  θάλλων, ἀκούων, βλέπων , φρονῶν, προσέχων , φορῶν, δρώμενον.

Άσκηση 5 Να γίνουν οι χρονικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται: ἦν, ἐγίνετο, δοκοῦσαν, ἒχη, πράσσειν , ἒπρασσον, δοκεῖ, έξευρεῖν, εἲη, πράσσωσιν, λέγωσιω, εἰσηγήσατο, ἒστι, βλέπων (δεν έχει παρακείμενο).

Άσκηση 6 Να γίνουν οι εγκλιτικές αντικαταστάσεις στο πρόσωπο και αριθμό που βρίσκονται:

ἐστι, πράσσωσιν, λέγωσιν , εἰσηγήσατο , ἀκούσεται.

Β. Σύνταξη

Άσκηση 1

Να εντοπισθούν και να χαρακτηριστούν συντακτικώς οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου (*είδος, εισαγωγή, εκφορά , προσδιορισμός – συντακτική λειτουργία )

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!