Ορθογραφία

Ορθογραφία Αορίστου

❀     Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ώνω  σχηματίζουν τον αόριστο σε – ώσα

❀     Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ίζω σχηματίζουν τον αόριστο με ιΕ ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι: αθροίζω – άθροισα, δανείζω – δάνεισα, δακρύζω – δάκρυσα .

❀     Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ήνω, -ύνω, και –είνω σχηματίζουν τον αόριστο σε  –ησα, -υσα και –εισα.

❀     Τα ρήματα που τονίζονται στην λήγουσα σχηματίζουν τον αόριστο σε –ήσα.  Εξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι: μεθώ – μέθυσα και μηνώ – μήνυσα

❀     Τα ρήματα που τελειώνουν σε -αίνω σχηματίζουν αόριστο σε : -υνα  -ηκα -ησα

❀     Τα ρήματα που έχουν στο θέμα τους δύο λ στον αόριστο γράφονται με ένα λ.

❀         Τα ρήματα που τελειώνουν σε –έλνω και –έρνω σχηματίζουν τον αόριστο σε –ειλα και –ειρα.   Ε ξ αι ρ ε ί τ α ι : το  σέρνω – έσυρα

Σχηματισμός αορίστου ανώμαλων ρημάτων

 

Ενεστώτας

Αόριστος

ανεβαίνω

ανέβηκα

κατεβαίνω

κατέβηκα

μπαίνω

μπήκα

βγαίνω

βγήκα

πηγαίνω

πήγα

έρχομαι

ήρθα

μένω

έμεινα

φεύγω

έφυγα

πλένω

έπλυνα

βρίσκω

βρήκα

βλέπω

είδα

λέω

είπα

πίνω

ήπια

παίρνω

πήρα

τρώω

έφαγα

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in