Εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια

Διαγώνισμα 1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1.     Συμπληρώστε τον πίνακα με τους τύπους που σας ζητούνται (σε περίπτωση που υπάρχει διπλός τύπος να τον γράψετε)  :

Ο ελέφαντας

 Γεν. πληθυντικού

 

Ο τοίχος

Γεν. ενικού

 

Ο γυμνοσάλιαγκας

Αιτιατική ενικού

 

Ο Δούναβης

 Γενική ενικού και πληθυντικού

 

Η διανομέας

Αιτιατική πληθυντικού

 

Η μήνυση

Γενική πληθυντικού

 

Η συνοδός

Αιτιατική ενικού

 

Το ψαλτήρι

Γενική ενικού και πληθυντικού

 

Το πέλαγος

Γενική ενικού

 

    

2.   Να γραφούν σε ενικό πληθυντικό και σε όλες τις πτώσεις τα ονοματικά σύνολα (σε περίπτωση που υπάρχει διπλός τύπος να τον γράψετε): ο τίμιος πλούτος, ο υγιής μυς , το γλυκό πρωί.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.     Να κλιθούν σε ενικό πληθυντικό τα ουσιαστικά (σε περίπτωση που υπάρχει διπλός τύπος να τον γράψετε)  : η Καλυψώ  , το ήπαρ , το μηδέν , το λυκόφως.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in