Λύκειο

Η Τεχνική της Περίληψης

Η τεχνική της περίληψης

1ον Διαβάζουμε το κείμενο 2-3 φορές.

2ον Διαβάζουμε το κείμενο κατά παράγραφο .

3ον Χωρίζω κάθε παράγραφο σε :

Θεματική πρόταση : μας δίνεται η βασική ιδέα της παραγράφου .

Σχόλια – Λεπτομέρειες :

ü  Παράδειγμα : δεν το αναφέρω καθόλου .

ü  Ορισμός : Επαναδιατυπώνω τον ορισμό με άλλα λόγια .

ü  Διαίρεση : αναφέρω επιγραμματικά τα είδη .

ü  Αιτιολόγηση : Επισημαίνω πόσα γιατί υπάρχουν στην παράγραφο και προσπαθώ να τα διατυπώσω επιγραμματικά

ü  Σύγκριση –Αντίθεση : Αναφέρω τους 2 συγκρινόμενους όρους και διαπιστώνω ομοιότητες και διαφορές .

ü  Αναλογία : Αν η αναλογία είναι μεταφορική, δηλαδή μεταφορά , ή παρομοίωση, δεν

την αναφέρω .

ü  Αίτιο – αποτέλεσμα : Επισημαίνω τα αίτια και τα αποτελέσματα ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ.

Κατακλείδα : Αν υπάρχει κατακλείδα τότε γράφω μόνο κάποιο επιπλέον στοιχείο που προσφέρει , αν επαναλαμβάνει, όμως, τα ίδια με την θεματική, δεν την γράφω .

 

Η ΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

v  Βάζουμε πλαγιότιτλους με βάση την προεργασία που έκανα , αλλάζοντας το λεξιλόγιο του κειμένου .

v  Δεν κάνω σχολιασμό κειμένου.

v  Δεν χρησιμοποιώ α’- β’ ενικό – πληθυντικό . Χρησιμοποιώ μόνο γ ενικό πρόσωπο και κυρίως παθητική φωνή .

 

Λέξεις και εκφράσεις που εξασφαλίζουν συνοχή στην περίληψη

"  Πρόλογος : στην αρχή, στον πρόλογο, το κείμενο μας ενημερώνει για, αναφέρεται σε, ο συγγραφέας ασχολείται με, αναφέρεται σε, εξετάζει

" Κύριο μέρος : στη συνέχεια, ύστερα, έπειτα…, στο κύριο μέρος…, ο συγγραφέας αναφέρει, επισημαίνει, σημειώνει, τονίζει, υπογραμμίζει, ισχυρίζεται, πιστεύει, παρατηρεί, διαπιστώνει, προσδιορίζει, αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, επεξηγεί, αιτιολογεί δικαιολογεί, συγκρίνει, αντιπαραθέτει, υπερασπίζεται, συμφωνεί, ταυτίζεται, απορρίπτει, αντικρούει, δείχνει, αποδεικνύει, συμπληρώνει, προσθέτει

" Επίλογος : τέλος, τελικά, συμπερασματικά, εν κατακλείδι, κλείνοντας, ολοκληρώνοντας, ο συγγραφέας καταλήγει, συμπεραίνει

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in