Διαφοροποιημένη διδασκαλία & Μαθησιακές δυσκολίες

Ορισμός και περιεχόμενο μαθησιακών δυσκολιών

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΣ Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ.docx (99,2 kB)

Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» κάνει την εμφάνιση του για πρώτη φορά το 1963 στην βιβλιογραφία της ειδικής αγωγής από τον ψυχολόγο Samuel Kirk (Hammill, 1990). Ο ψυχολόγος Kirk, μπορεί να θεωρηθεί ο πατέρας του όρου των Μαθησιακών Δυσκολιών, ορίζοντάς τις ως μια καθυστέρηση κάποιων δεξιοτήτων, που σχετίζονται με ακαδημαϊκά έργα καιέχουν ως αιτία εγκεφαλική δυσλειτουργία ή / και συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές (Kirk, 1963˙ Kirk & Gallagher, 1979).

Από εκείνη την περίοδο, έχουν παραχθεί πλήθη άλλων ορισμών, τα οποία ανταποκρίνονταν στην κυρίαρχη αντίληψη κάθε εποχής σχετικά με την φύση των μαθησιακών δυσκολιών. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν έχει περατωθεί ακόμη: Η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια για βελτίωση του ορισμού.

Σύμφωνα πάντως με έναν ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ορισμό, "οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (πχ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων"(Hammill, 1990).

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 

 

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών: οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία).

 

ü Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε δυσκολίες περισσότερο γενικευμένες που αλληλοκαλύπτονται μεταξύ των μαθησιακών τομέων  (μαθηματικά, ορθογραφία, κατανόηση, ανάγνωση, γραπτή έκφραση) ακόμη και στο προφορικό επίπεδο ενώ το παιδί εμφανίζεται ανώριμο στις δεξιότητες που αναμένονται στην ηλικία του. Παιδιά που αναμένεται να εμφανίσουν γενικές μαθησιακές δυσκολίες είναι εκείνα που έχουν διαγνωσθεί με αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, Asperger κ.α), με νοητική υστέρηση, με διαταραχή ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα), έχουν συναισθηματικές διαταραχές ή είναι αλλόγλωσσα.

ü Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ειδικές μαθησιακές διαταραχές όπως η δυσλεξία, η δυσγραφία, η δυσορθογραφία και η δυσαριθμησία, όπου η ανάπτυξη ειδικών γλωσσικών δεξιοτήτων είναι δυσανάλογη σε σχέση με το νοητικό δυναμικό ή την ηλικία και είναι ανεπαρκής μόνον σε γραπτό επίπεδο. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν οφείλονται σε νοητική υστέρηση, διαταραχές συναισθήματος, σχολικά κενά ή περιβαλλοντικές στερήσεις.  Είναι εγγενείς, δηλαδή χαρακτηρίζουν ένα άτομο από τη γέννησή του μέχρι το τέλος της ζωής του και οφείλονται σε  νευροεγκεφαλικές βλάβες, ενώ παρούσα είναι και η κληρονομική προδιάθεση.

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

ü Δυσκολία στην οργάνωση πληροφοριών

ü Δυσκολία στις αλληλουχίες π.χ να μάθουν τους μήνες, τις μέρες και τις εποχές.

ü «Έλλειψη στοχαστικότητας»

ü Εμφάνιση «Ανώριμης και ανοργάνωτης συμπεριφοράς» π.χ το δωμάτιο τους είναι μόνιιμα ακατάστατο, το ίδιο και η σχολική τους τσάντα, ξεχνούν να πάρουν τα βιβλία μαζί τους.

ü Δυσκολία στο να κρατήσουν μηνύματα από το τηλέφωνο

ü Δυσκολεύονται στην ταξινόμηση, στην αποθήκευση και γενικά στην οργάνωση των πληροφοριών. π.χ. πολύ πιθανό να ξεχάσουν μια μεγάλη εντολή ή να παραλείψουν κάποιο μέρος της.

ü Δυσκολία στην γραπτή αποτύπωση των σκέψεων τους, παρόλο που συνήθως έχουν καλό προφορικό λόγο και ατέλειωτη φαντασία.

ü Περιορισμένη συγκέντρωση προσοχής και πολύ γρήγορη κόπωση.

ü Υψηλές ικανότητες σε κάποιες δεξιότητες και πολύ χαμηλές σε άλλες.

ü Δυσκολία στο να ακολουθήσουν πολύπλοκες οδηγίες.

ü Αποδιοργάνωση σε ατμόσφαιρα άγχους και έντασης.

ü Δυσκολία στην απομνημόνευση της ορθογραφίας απλών καθημερινών λέξεων.

ü Απογοήτευση, απροθυμία για σχολική εργασία, χαμηλή αυτοεκτίμηση.

ü Άρνηση ιδιαίτερα για το σχολείο και τα μαθήματα, συχνά δείχνουν σημάδια απογοήτευσης, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω της κακής επίδοσης στο σχολείο.

ü Ανώριμη κινητικότητα.

ü Παραμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα στο στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης.

ü Μεγάλη δυσκολία στην εκμάθηση ορισμών, ημερομηνιών, ονομάτων κτλ.

ü Δυσκολία στην κατανόηση γραφικών παραστάσεων.

ü Ιδιαίτερη δυσκολία στην αντιγραφή από τον πίνακα ή στην γραφή καθ΄υπαγόρευση.

ü Κρατάνε πολύ σφιχτά το μολύβι.

 Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in