Ορθογραφία

Καταλήξεις -είστε -ήστε -είτε -ήτε

Τα ρήματα της β' συζυγίας(όσα δηλ. τονίζονται στο -ώ) γράφονται στον αόριστο με ήτα(η)

 

Π. χ. βοήθησα > βοηθώ

Εξαιρούνται τα μέθυσα και μήνυσα

 

·      Τα ρήματα της α' συζυγίας(όσα δεν τονίζονται στο -ω) διατηρούν στον αόριστο την ίδια ορθογραφία με αυτήν του ενεστώτα

Π. χ. άρχισα > αρχίζω, έκλεισα > κλείνω, άθροισα > αθροίζω

 

Η κατάληξη -είτε, -είται και -ήστε, -είστε

 

·       -είται: την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε στο γ' ενικό της οριστικής ενεστώτα της παθητικής φωνής

Π. χ. αυτός θεωρείται

 

·       -είτε: την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε στο β' πληθυντικό του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής στην οριστική, την υποτακτική και την προστακτική και στο β' πληθυντικό του παθητικού αορίστου στην προστακτική και υποτακτική.

 

Π. χ. εσείς θεωρείτε

 

·       -ήστε: την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε στο β' πληθυντικό του αορίστου της προστακτικής(της ενεργητικής φωνής των ρημάτων β' συζυγίας):

 

Π. χ. προώθησε < προωθήστε

 

·       -είστε: την κατάληξη αυτήν τη συναντάμε στο β' πληθυντικό της οριστικής του ενεστώτα της παθητικής φωνής

Π. χ. προωθούμαι < προωθείστε 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in