Γυμνάσιο

Χρονικές Προτάσεις - Υποθετικές Προτάσεις

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις που προσδιορίζουν χρονικά μια άλλη πρόταση.

            Π.χ. Όταν επιστρέψω από το σχολείο, θα σου τηλεφωνήσω.

Εισάγονται:

Προτερόχρονο

Ταυτόχρονο

Υστερόχρονο

Άμα, αφού, αφότου, μόλις, μετά που, οπότε, όταν, σαν

Εκεί που, ενώ, ενόσω, καθώς, όσο, οπότε, όταν, σαν

Μέχρι να, που να, όσο να, που, πριν (να), προτού να, ωσότου να, ώσπου να, οπότε, όταν

 

Υποθετικές προτάσεις

Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις που περιέχουν όρο ή προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει.

            Π.χ. Αν έχει καλό καιρό, θα πάμε εκδρομή.

Υποθετικές

Εισάγονται

Υποθετικούς συνδέσμους: αν, εάν

Άρνηση :δεν

Υποθετικός λόγος:

Α) πραγματικό

Αν+ οποιαδήποτε χρόνο          οποιαδήποτε έγκλιση

Β) το αντίθετο του πραγματικού

Αν+(θα)+παρατατικός , υπερσυντέλικος       θα+ παρατατικός, υπερσυντέλικος  

Με τους συνδέσμους: άμα, σαν

 

 

Με τις εκφράσεις: σε περίπτωση που, έτσι και

 

 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!