Γυμνάσιο

Παράταξη και υπόταξη στη σύνδεση των προτάσεων

Παρατακτική και υποτακτική σύνδεση των προτάσεων.

1.      Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν

2.      Αν και ο γιατρός του το απαγόρευσε, κάπνιζε πολύ.

3.      Ο Διγενής ψυχομαχεί κι η γη τονε τρομάσσει.

4.      Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπηλιό δεν τον εχώρει,
τα όρη εδιασκέλιζε, βουνού κορφές επήδα

5.      Οι γονείς μου δουλεύουν σκληρά για να πάρουμε σπίτι

6.      Αν και είναι έξυπνος δεν πάει καλά στα μαθήματα

7.      Ήταν τόσο ωραία η εκδήλωση ώστε κανείς δεν έφευγε

8.      Κι επήγαν και παλέψανε στα μαρμαρένια αλώνια

9.      Ώσπου να γίνει το φαγητό, η Μαρία διάβασε τα αγγλικά

10.  Πήγε με τα πόδια, γιατί τα λεωφορεία είχαν απεργία.

11.  0 Βασίλης θέλει να γίνει μηχανικός.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in