Γυμνάσιο

Τεστ στα ουσιαστικά

Τεστ στα ουσιαστικά

Test ουσιαστικά γ’ κλίσης

Όνομα………………………..                                                                                   βαθμός…………………………

Επίθετο…………………………….

1.      Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά στην πτώση και τον αριθμό που ζητείται:

ἡ σάρξ (δοτ. Πληθ.)

ὁ Πέλοψ (γεν. ενικού)

ἡ ταχύτης (αιτ. πληθ.)

αἱ βαθμίδες (ονομ. ενικού)

ὁ τένων (γεν.& κλ. ενικού)

τό κόμμα (δοτ. Πληθ.)

ἡ σειρήν (αιτ. ενικού)

ὁ μεγιστάν (γεν. ενικού)

ὁ αγών (γεν. & κλ. ενικού)

ὁ ἂξων (γεν. πληθ.)

ἡ μητήρ (κλ. ενικού)

ἡ χείρ (δοτ. Πληθ.)

τό βέλος (γεν. ενικού)

ὁ γραφεύς (ονομ. πληθ.)

ὁ ἀνδριάς (δοτ. Πληθ.)

ἡ ἀκτίς (αιτ. ενικού)

τό ἒθνος (δοτ. Πληθ.)

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!