Γυμνάσιο

Ρήματα

Λεξιλογικοί πίνακες

 

 

Ενότητα 2

*      Ο γραπτός και ο προφορικός ………………………. είναι μορφές έκφρασης.

*      Που τρέχει ο ……………………….. σου.

*      Η καθηγήτρια του σχολείου μας ζήτησε να ανατρέξουμε στο ……………………. μας.

*      Τα πολλά ………………. είναι φτώχια.

*      ……………………………. έντονα με την καλύτερη μου φίλοι.

*      Η μητέρα μου ζήτησε να μην έχω…………………….. απαιτήσεις.

*      Τα…………………….. έγγραφα του κράτους βρίσκονται σε ασφαλές θυρίδες.

*      Ο κλάδος της …………………………. μελετά τον αρχαίο πολιτισμό.

*      Η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία είναι ………………………..

*      Την περίοδο της δικτατορίας του Παπαδόπουλου δεν υπήρχε ελευθερία του λόγου, αλλά…………………………..

*      Ο μεγάλος μας…………………… Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μας άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη.

*      Η κυβέρνηση θέλει να επιβάλει ενιαίο ……………………… στους υπαλλήλους του δημοσίου.

*      Η επιστήμη που μελετά τα φαινόμενα της οργανικής ζωής, ονομάζεται…………………..

 

Ενότητα 3

v  Οι καθηγητές του σχολείου μας ζητούν  να είμαστε …………….. στις εξωσχολικές μας δραστηριότητες.

v  Ο πρωθυπουργός της χώρας αποκάλεσε το λαό του………………………

v  Ένας από τους μεγαλύτερους ……………………..της χώρας μας ήταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης.

v  Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι ο ……………………………. της ελληνικής μας λογοτεχνίας.

v  Η …………………….. Αθήνα συγκεντρώθηκε στο Ηρώδειο για την παράσταση Ιπτάμενος Ολλανδός.

v   Τα γεγονότα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι ……………………………..

v  Πλήθος………………………. Και …………………… συγκεντρώθηκε έξω από το Υπουργείο Παιδείας για Σχέδιο Αθηνά.

v  Η ………………………της μητέρας μου είναι από ασήμι.

v  …………………………….κατέκλεισε το μέγαρο της ΕΡΤ για να συμπαρασταθεί στους δημοσιογράφους και τους υπαλλήλους της κρατικής τηλεόρασης.

v  Πολλά μέλη του …………………….. οδηγήθηκαν στη ΓΑ.Δ.Α.

v  Ο Όμηρος, στο προοίμιο της Οδύσσειας, αποκαλεί τον βασιλιά της Ιθάκης………………………………

v  Ο Ησίοδος έγραψε ………………………………..

v  Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του…………………………………

 

Ενότητα 7

*      Ειδικός ………………………. Κατέφτασε στο σημείο του εγκλήματος.

*      Οι ………………….. μεταξύ της Συρίας και της Τουρκίας συνεχίζονται.

*      Έντονες είναι οι ………………………. μεταξύ της κυβέρνησης και των υπαλλήλων της ΕΡΤ για το ζήτημα της λειτουργία του καναλιού.

*      O ………………………. του ΚΤΕΛ έπιασε δυο λαθρεπιβάτες.

*      Ο Κώστας γύρισε πίσω……………………

*      Το ελληνικό κράτος αποφάσισε την………………… των φόρων από τους φοροοφειλέτες μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών.

*      Χθες το απόγευμα ………………..σοβαρότατο έγκλημα στην πλατεία Ομονοίας.

*      Εύχομαι να ……………………..όλα μου τα όνειρα. 

*      Το 1967 έγινε…………………………… στην Ελλάδα.

*      Η………………….. αποτελεί εμπόδιο σε οποιαδήποτε μορφή προόδου.

*      Η σύγχρονη………………………… μπορεί να αποθαρρύνει κάποιους, απεναντίας κάποιους άλλους τους γεμίζει με αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο.

*      Τα παλιά χρόνια τα χωριά γυρνούσαν οι ………………………

*      Όταν…………………………… κάτι σε βάθος, πάντα πετυχαίνω τους στόχους μου.

 

Ενότητα 9

©      Όλα τα………………….. ήταν γεμάτα με τραυματίες πολέμου.

©      Ο Κώστας τον τελευταίο καιρό είναι πολύ……………………….

©      Η ……………………….του Παρθενώνα είναι ένα αριστούργημα.

©        Η εταιρία χρειάζεται ………………………άτομα.

©      Κατά τη διάρκεια της…………………….. του επιταφίου οι πιστοί ακολουθούσαν με ευλάβεια.

©      Η αρχαιολογική σκαπάνη, ανακάλυψε δυο σπάνιους………………………………

©      Η αγάπη που για την Ελένη ήταν…………………………….

©      Ο Χρίστος είναι………………………. των ιδεών των φίλων του, ενώ ο ίδιος δεν έχει άποψη για τίποτα.

©      Το ελληνικό δημόσιο ευελπιστεί να πιάσει τους……………………………..

©      Απαγορευτικέ η ………………………… στη Βουλή, εξαιτίας εκπυρσοκρότησης όπλου βουλευτή.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ουσιαστικά  Α΄ Β΄ Γ΄ Κλίσης

1.      Να τονιστούν οι παρακάτω λέξεις:

Γενναιος, νησος, μεγας, θεος, οινος, τελος, παιδες, ταυρος, δυναμις.

 

2.      Να γραφούν τα παρακάτω ουσιαστικά στην άλλα πτώση και αριθμό, από αυτόν που βρίσκονται:

 

τῷ λόγῳ         

τῶν δικαστῶν

τόν νεανίσκον

τόν βασιλέα

τάς ἐκφύσεις

ὁ δικαστής

τόν νεανίαν

τοῦ θανάτου

ὁ βασιλεύς

τῶν θριδακινῶν (θηλ.)

ὦ γενναῖοι

ἠ ψῆφος

τό μῆλον

τῶν διαιτῶν

τῶν τάξεων

τοῖς ἱεροῖς

οἱ τοξόται

τῷ κηρύκι

τῇ ταχύτητι

τῷ ἂλματι

ταῖς πόλεσιν

τήν πατρίδα

τάς ἀκτῖνας

 

 

3.      Να γραφούν τα παρακάτω ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται:

ὁ μεγιστάν (κλ. + δοτ. Ενικού):

ὁ ἐλέφας   (κλ. Ενικού):

ὁ ἠγεμών (κλ. + γεν. ενικού):

ὁ Ἒλλην (γεν. πληθ.):

ὁ ἀγών (αιτ. ενικού):

ὁ πυθμήν (δοτ. Πληθ.):

ὁ πνεύμων (γεν. ενικού):

ὁ γέρων (κλ. Ενικού):

ὁ ἔρως (γεν. ενικού):

ὁ ἀνήρ (δοτ. Πληθ. + αιτ. ενικού):

ὁ πατήρ (κλ. ενικού):

ἡ μητήρ (γεν. ενικού):

ὁ σωτήρ (κλ. Ενικού):

ὁ ῥήτωρ (κλ. Ενικού + δοτ. Πληθ.):

ὁ κρατήρ (αιτ. πληθ.):

τό μέγεθος (γεν. + δοτ. Ενικού):

τό τεῖχος (γεν/ ενικού + δοτ, πληθ.):

 

 

 

 

 

 

 

 

επίθετα σε –ης / -ες

 

1.      Να γραφούν τα παρακάτω επίθετα στην πτώση που ζητείται:

ὁ εὐτυχής (γεν ενικού +πληθ.):

ἡ δυστυχής (δοτ. Ενικού + πληθ.):

ὁ σαφής (αιτ. ενικού + πληθ.):

ἡ εὐσεβής (κλ. Ενικού + πληθ.):

 

ὁ ὐγιής : να κλιθεί το ουδέτερο σε όλες τις πτώσεις.

 

 

2.      Να γραφούν οι παρακάτω συνεκφορές στην πτώση που ζητείται:

 

*     Ποδήρης χιτών (αιτ. πληθ.):

*     αὐτάρκης πόλις (δοτ. Ενικού):

*     ἐπιμελής μαθητής (κλ. ενικού):

*     ἀληθής λόγος (ονομ. πληθ.):

 

 

 

 

 

 

 

Ρήματα

χρονική αντικατάσταση

©      θεραπεύω (B΄ενικό),  τάττω (Γ΄ ενικό), κομίζω (Α΄ πληθ.), διατρίβω (Β΄ πληθ.), μεταπέμπω (Γ΄ πληθ.), λατρεύω (γ΄ενικό):              

εν:                                                                              

παρατ.:

μελλ.:

αορ.:

παρακ.:

υπερ.:

 

 

 

 

©      ἐλέγχομαι (Β΄ ενικό), ψέγομαι (Γ΄ ενικό), καταλείπομαι (Α΄ πληθ.), νομίζομαι (Β΄ πληθ.), ὑπάρχομαι (Γ΄ πληθ.), πείθομαι (β΄ενικό):

 

εν.:

παρατ.:

μελλ.:

αορ.:

παρακ.:

υπερ.:

 

 

 

 

Εγκλιτική αντικατάσταση

Πράττω (ενεστώτας, β΄ενικό), συμβαίνω (ενεστώτας, γ΄ενικό), σώζομαι (παρακ. α΄πληθ.), νομίζω (αόριστος, β΄πληθ.) λέγομαι (αόριστος γ΄πληθ.), ἔχω (μέλλοντας β΄ ενικό), τύπτω (ενεστώτα γ΄ενικό), τύπτομαι (αόριστος α΄πληθ.) ψέγομαι (αόριστος β΄πληθ.)

 

Οριστι.:

Υποτ.:

Ευτικ.:

Προστ.:

Απαρμφ.:

Μτχ.:Διαβάστε περισσότερα: http://www.filologikigonia.gr/%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bf/%ce%b2%27-%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%b1/%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%81%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in