Εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια

Διαγώνισμα 12

“ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”

 

Ο τουρισμός αποτελεί διεθνώς οικονομική δραστηριότητα με σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι υποδομές που δημιουργούνται για την τουριστική  δραστηριότητα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, όπως επίσης δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας είτε διατηρούνται θέσεις εργασίας, και μάλιστα, συχνά,  σε περιοχές που βρίσκονται σε βιομηχανική ή αγροτική παρακμή.


   Η τουριστική ανάπτυξη επίσης, εμμέσως συμπαρασύρει ανοδικά και πολλούς άλλους παραγωγικούς τομείς με τους οποίους συνδέεται στενά, όπως : η οικοδομική δραστηριότητα  και τα  τεχνικά έργα, το λιανικό  εμπόριο, δραστηριότητες αναψυχής και εστιασμού καθώς και πολυάριθμους τομείς παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχέση με την αναψυχήκαι την ταξιδιωτική εμπειρία.


     Ταυτόχρονα, οι τουριστικές δραστηριότητες εντάσσονται στις οικονομικές εκείνες δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από το περιβάλλον και μάλιστα με την ευρεία του έννοια: φυσικό περιβάλλον, τοπίο, οικιστικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά, σύγχρονη κουλτούρα και πολιτισμός  των ανθρώπων ενός τόπου.

 

    Η τουριστική ανάπτυξη συνδέεται στενά με την ποιότητα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Η σχέση αυτή όπως εξάλλου είναι αναμενόμενο, εκτός από τις προφανείς  αρνητικές επιπτώσεις,  που αφορούν κύρια στην πίεση που υφίστανται σημαντικοί περιβαλλοντικοί πόροι όπως το  νερό και η καλλιεργήσιμη γη, επιφέρει και  θετικές επιπτώσεις στα επιμέρους στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως:  

  • στη διατήρηση και ανάπτυξη σημαντικών φυσικών περιοχών οι οποίες  αποτελούν πόλους τουριστικής έλξης.
  • στη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας καθώς ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει το κίνητρο για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, του αέρα, της ηχορύπανσης, των απορριμμάτων.
  • στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς τουριστικές εγκαταστάσεις σωστά σχεδιασμένες, μπορούν να αναβαθμίσουν αγροτικά ή αστικά τοπία που διαφορετικά δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον γι’ αυτά. 
  • στην βελτίωση των υποδομών κυρίως των οδικών και αεροπορικών υποδομών, των υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, διάθεσης απορριμμάτων, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και επικοινωνιών.
  • στην αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τη φύση και η συνειδητοποίηση της σημασίας της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος για την τουριστική ανάπτυξη οδηγεί στην αύξηση της ευαισθητοποίηση των κατοίκων  για το περιβάλλον.

Μ.Γ. Ψαρουδάκης, στην ιστοσελίδα Αμαριώτες.gr, (απόσπασμα)

 

 

 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να κυκλώσετε την σωστή απάντηση . ( 1 απάντηση σε κάθε ερώτημα )

      i.         Τι είδους κείμενο είναι αυτό που διαβάσατε;

α. ποίημα

β. διαφημιστικό φυλλάδιο

γ. διήγημα

δ. πρόσκληση

ε. άρθρο στο διαδίκτυο  

   ii.      Ποιος είναι ο στόχος του κειμένου ;

α. να διηγηθεί μια ιστορία

β. να ενημερώσει για κάποιο θέμα

γ. να ψυχαγωγήσει

  iii.         Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο σχετικά με τον τουρισμό και το περιβάλλον που δεν το μαρτυρεί ο τίτλος ;

α. οι θετικές επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον

β. η εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στον τουρισμό

γ. οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας

2. 

      i.         Να γράψετε ένα διαφορετικό τίτλο για το κείμενο .

…………………………………………………………………………………………………………..

      ii.            Να γράψεις ένα συνώνυμο για καθεμία λέξη του κειμένου

 

συμβάλλουν…………………………    αναψυχή ……………………..

 

υφίστανται ………………

 

 

3.

      i.         Να εντοπίσετε τις προτάσεις (κύριες και δευτερεύουσες) του παρακάτω αποσπάσματος του κειμένου και στην συνέχεια να αναγνωρίσετε και να χαρακτηρίσετε συντακτικά το ρόλο της δευτερεύουσας πρότασης .

«…τουριστικές δραστηριότητες εντάσσονται στις οικονομικές εκείνες δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από το περιβάλλον…»

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

    ii.         Η παρακάτω περίοδος του κειμένου αποτελείται από μια κύρια και μια δευτερεύουσα πρόταση . Να συμπτύξεις τις προτάσεις ώστε να γίνει μία πρόταση, με ένα ρήμα, χωρίς να αλλάξει η σημασία της.

 

«… Οι υποδομές που δημιουργούνται για την τουριστική  δραστηριότητα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη…»

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4.         ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

 

Κερδίσατε σε μια λαχειοφόρο ένα ταξίδι πέντε ημερών στο μακρινό Μπαλί. Καθώς οι διακοπές σας τελειώνουν και λίγο πριν αναχωρήσετε για την πατρίδα σας αποφασίζετε να γράψετε μια επιστολή στον/ στην  καλύτερό/ καλύτερή  σας φίλο / φίλη για να του πείτε τρία πράγματα που σας εντυπωσίασαν και τρία πράγματα που σας απογοήτευσαν . ( 120 – 140 λέξεις ).

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!