Γυμνάσιο

Γενικές ασκήσεις 2

Αρχαία Α’ γυμνασίου

1.     Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε τον τονισμό:

Πολεως, λεξις, καλον, λογος, ανθρωπος, παιδαγωγος, νησου, ουρανος, αυτοχθων, δωρον, ελεγον, στρατηγος, μητηρ, πεμπω, νησον.

 

2.     Να σχηματίστουν τα υποκοριστικά ουσιαστικών των: ῥύαξ, θυγάτηρ, δένδρον, πίναξ, ξίφος, νεανίας, οἶκος, παῖς.

 

3.     να σχηματιστούν τα περιεκτικά των: ἐλαία, μύρμηξ, ὄρνις, ῥόδον, στρατός.

 

4.     Να σχηματιστούν τα τοπικά των: ἔμπορος, στρατηγός, ἰατρός, χαλκεύς.

 

5.     Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος φέυγω:

 

a)     Oἱ φρόνιμοι………………………… τούς πονηρούς φίλους.

b)    Ὁ μαθητής………………………… τούς πονηρούς φίλους.

c)     Ὑμεῖσ………………………………. τούς πονηρούς φίλους.

d)    Σύ……………………….. τούς πονηρούς φίλους.

e)     Ἡμεῖσ…………………….. τούς πονηρούς φίλους.

f)      Έγώ…………………… τούς πονηρούς φίλους.

 

6.     Να μεταφέρετε τα ρήματα στον κατάλληλο αριθμό και στο κατάλληλο πρόσωπο, στο χρόνο που ζητείται:

·        Ἡμεῖσ…………………………. (ἂρχω, μελλ.) δικαίως.

·        Σωκράτης ἐν Άθήναις…………………… (διατρίβω, μελλ.).

·        Ἡ Θετταλία………………………. (παράγω, μελλ.) σῖτα.

·        Οἱ θεαταί…………………….. (θαυμάζω, μελλ.) τάς ἀρετάς τῶν νεανιῶν.

·        Οἱ Πέρσαι……………………….. (παιδεύω, ενεστ.) τους νέους.

·        Ὑμεῖσ………………………… (πιστεύω, μελλ.) τοῖσ ὑμετέροις ὀφθαλμοῖσ.

·        Οἱ Άθηναῖοι ἐορτήν………………………. (ἔχω, ενεστ.).

·        Γεωργοῦ παῖδες……………………… (στασιάζω, μελλ.).

·        Οἱ σύμμαχοι……………………… (φυλάττω, μελλ.) τόν ἐν Δελφοῖσ θησαυρόν.

·        Κορίνθιοι…………………….. (καταμηνύω, ενεστ.) τούς λῃστάς. 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in