Παραγωγή Λόγου

Άρθρο - Επιστολή - Ομιλία

 

ΑΡΘΡΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΟΜΙΛΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Ένα γεγονός της επικαιρότητας (πχ , στατιστικά , διαπίστωση ).

ΚΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

(Αξιότιμε , αγαπητέ κτλ)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η αφορμή για την οποία θα αναφερθούμε στο κύριο μέρος .

ΚΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ

(Αγαπητοί συνάδελφοι κτλ)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η αφορμή για την οποία θα αναφερθούμε στο κύριο μέρος και η θέση μας απέναντι σ’ αυτό .

 

 


     

      ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ  

άτομο , οικογένεια , κοινωνία, πολιτεία

Εξετάζω τα ζητούμενα και αναλόγως γράφω τις παραγράφους (πάντα σε σχέση με το όριο λέξεων ή γραμμών )

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΑΡΘΡΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΟΜΙΛΙΑ

Κλείνουμε με μια γενική διαπίστωση ή μπορούμε να κλείσουμε με μέτρα.

Κλείνουμε με έκφραση συναισθήματος και έκκληση στον αποδέκτη να κινητοποιηθεί και να συνδράμει

Με τιμή

…….

 

Κλείνουμε με 

έκφραση 

συναισθήματος

 και 

προτροπή ή

 αποτροπή 

προς το 

ακροατήριο .

 

Ευχαριστώ 

 

 

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΡΘΡΟ : Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΟΜΙΛΙΑ + ΕΠΙΣΤΟΛΗ = Α+ Β+ Γ (ανάλογα με τον παραλήπτη ή το κοινό )

Το γ’ πρόσωπο και η παθητική φωνή εκφράζουν την αντικειμενικότητα που χρειαζόμαστε ειδικά στις εξετάσεις .

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in