Λύκειο

ΔΟΚΙΜΙΟ

Επιμέλεια : Σέβη Δριμαροπούλου

ΕΙΔΗ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

            ΚΡΙΤΗΡΙΑ                                ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ                                          

1ον ΔΟΜΗ

 

 

Α)Τίτλος

 

Β)Πρόλογος

 

Γ)Κύριο Θέμα

 

 

Δ) Επίλογος

Αυστηρή , οργανωμένη με συνοχή νοημάτων.

 

Νοηματικά ενεργός/ σχετικός με το θέμα και άμεσος .

 

 

Προλογίζει το θέμα και δίνει τον κατευθυντήριο άξονα .

 

 

Ενιαίος νοηματικός άξονας λογική διάταξη σκέψεων .

 

Εξαγωγή συμπεράσματος με καθολικό και διαχρονικό χαρακτήρα .

 

2ον ΓΛΩΣΣΑ

Αναφορική, λογική , επιστημονική, συχνά με χρήση ειδικού επιστημονικού λεξιλογίου ή λέξεις που δείχνουν την πρόθεση του να πείσει : θα προσπαθήσω ν’ αποδείξω… , για να γίνω πιο σαφής… , ειδικότερα ….

 

3ον ΣΚΟΠΙΑ

Αντικειμενική και συνήθως αναλύει το θέμα πολυπρισματικά : από φιλοσοφικής πλευράς …., από οικονομικής πλευράς ….

 

4ον  ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ

Επίκληση στη λογική και στην αυθεντία .

 

5ον ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΣΥΝΗΘΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

 

6ον ΚΟΙΝΟ

ΕΥΡΥ

 

7ον ΠΡΟΘΕΣΗ

    Να αποδείξει μια άποψη ή να εκλαϊκεύσει μια σύνθετη ιδέα.

 

 

                                        ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ

1ον ΔΟΜΗ            Χαλαρή , συνειρμική , χωρίς ιδιαίτερη συνοχή νοημάτων.          

Α)Τίτλος              Έμμεσος , υπαινικτικός και συμβολικός .

Β)Πρόλογος  

Συνήθως ένα μεμονωμένο γεγονός  ή περιστατικό .   

Γ)Κύριο Θέμα        

Περιδιαβαίνει από το ένα θέμα στο άλλο.

Δ) Επίλογος                                  Δεν καταλήγει σε σαφές συμπέρασμα .

2ον ΓΛΩΣΣΑ                                   Λογοτεχνική, ποιητική, πλούσια, χρήση ρητορικών ερωτημάτων , 

χρήση α’ ενικού, συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις .

3ον ΣΚΟΠΙΑ                                    Υποκειμενική, προσωπική, βιωματική,

 μέσω συμβολισμού και αλληγορίας .

4ον  ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ                    Επίκληση στο συναίσθημα και στο ήθος του δέκτη .

5ον ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ              ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ

6ον ΚΟΙΝΟ                                       ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

7ον ΠΡΟΘΕΣΗ                                Να προβληματίσει και να τέρψει τον πλούσιο λόγο .
Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in