Γραμματική

Αρσενικό

Ισοσύλλαβα Αρσενικά σε -ας

 Τα αρσενικά σε -ας χωρίζονται σε τρεις ομάδες: 
1. Σε αυτά που τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή και στη γενική πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στη δεύτερη συλλαβή.
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: ο γείτονας, ο κόρακας, ο ήρωας, ο καύσωνας, ο πνεύμονας.
 
2. Σε αυτά που τονίζονται στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις.
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: ο αγώνας, ο κανόνας, ο πατέρας, ο σωλήνας, ο χειμώνας.
 
3. Σε αυτά που τονίζονται στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή και
στη γενική πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο.
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται τα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ίας (ο καρχαρίας, ο τραυματίας, ο ταμίας) και -ίστας (ο τουρίστας), καθώς και τα ουσιαστικά ο άντρας, ο μήνας, ο βλάκας, ο βήχας.
 
 
 
 Αρσενικά σε -ης / -ής 
Τα αρσενικά σε -ης χωρίζονται σε δύο ομάδες: 
1. Σε αυτά που τονίζονται στην πρώτη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις.
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: ο διευθυντής, ο καθηγητής, ο νικητής, ο ποιητής, ο φοιτητής, ο αθλητής.
2. Σε αυτά που τονίζονται στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή και στη γενική πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο.
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: ο καθρέφτης, ο κλέφτης, ο χάρτης, ο ιππότης, ο ναύτης, ο εργάτης, ο επιβάτης, ο πελάτης, ο στρατιώτης
 
Αρσενικά σε -ος / -ός 
 
Τα αρσενικά σε -ος χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες:
 
 1. Σε αυτά που τονίζονται στην πρώτη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις. Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: ο βαθμός, ο καιρός, ο οδηγός, ο ποταμός.
 2. Σε αυτά που τονίζονται στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις. 
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: ο γάμος, ο δρόμος, ο κόσμος, ο νόμος, ο σκύλος, ο τόπος, ο ύπνος, ο φόβος, ο χώρος.
3. Σε αυτά που τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή και κατεβάζουν τον τόνο στη δεύτερη συλλαβή στη γενική ενικού και στη γενική και αιτιατική πληθυντικού. 
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: ο άνεμος, ο δήμαρχος, ο θόρυβος, ο κάτοικος, ο κατάσκοπος, ο όροφος, ο πρόεδρος.
4. Σε αυτά που τονίζονται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις. 
Με τον ίδιοτρόποκλίνονται:οαυτοκινητόδρομος, οπεζόδρομος, ο γάιδαρος, ο πονόδοντος, ο παλιόκαιρος.
 
Ανισοσύλλαβα
 
Αρσενικά σε -άς 
 
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: ο αρακάς, ο βοριάς, ο γαλατάς, ο κουβάς, ο παπάς, ο χαλβάς, ο ψαράς, ο περιπτεράς, ο μαρμαράς, ο καστανάς. 
 
Μερικά από αυτά τα ουσιαστικά δείχνουν επαγγέλματα. 
 
Τα ουσιαστικά αυτά προέρχονται από άλλα ουσιαστικά που δείχνουν το αντικείμενο της δουλειάς κάποιου. 
 
τυρόπιτα -> ο τυροπιτάς 
 
 Σε αυτή την ομάδα ανήκει και ο αέρας, που όμως τονίζεται στη δεύτερη από το τέλος συλλαβή και κλίνεται με κάπως διαφορετικό τρόπο:
 
 
 
 Αρσενικά σε -ης / -ής
 
 Τα ανισοσύλλαβα αρσενικά σε -ης τονίζονται πάντα στην ίδια συλλαβή. 
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: ο κουλουρτζής, ο μπογιατζής, ο παπουτσής. 
 
Τα περισσότερα από αυτά τα ουσιαστικά δείχνουν επαγγέλματα και προέρχονται από άλλα ουσιαστικά που δείχνουν το αντικείμενο της δουλειάς κάποιου. .
 
 Το ουσιαστικό ο φούρναρης τονίζεται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή σε όλες τις πτώσεις. 
 
Αρσενικά σε -ές
 
 
 

Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: ο καναπές, ο κεφτές, ο λεκές, ο μεζές, ο μιναρές, ο πουρές, ο τενεκές

Αρσενικά σε -ούς 

 
 Με τον ίδιο τρόπο κλίνεται το ουσιαστικό ο νους, το οποίο όμως δεν έχει πληθυντικό αριθμό.
 
Αρσενικά σε -έας 
 
 
Με τον ίδιο τρόπο κλίνονται: ο γραμματέας, ο προβολέας, ο ιερέας, ο συγγραφέας, ο εισαγγελέας, ο αμφορέας

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in