Γυμνάσιο

Τρόπος εισαγωγής δευτερευουσών προτάσεων (Υποτακτική Σύνδεση)

Τρόπος εισαγωγής δευτερευουσών προτάσεων (Υποτακτική Σύνδεση)

Ονοματικές

εισάγονται

Χρησιμοποιούνται ως

 

 

 

Ειδικές

 

 

 

ότι, που, πως

Αντικείμενο

Υποκείμενο: σε απρόσωπα ρήματα

Επεξήγηση: σε δεικτικές ή αόριστες αντωνυμίες

 

Βουλητικές

 

να

Αντικείμενο

Υποκείμενο

επεξήγηση

 

Ενδοιαστικές

Μήπως, μη(ν), μήπως δε(ν), μη δε(ν), να μη(ν)

Αντικείμενο

Υποκείμενο

Επεξήγηση

 

 

 

Πλάγιες ερωτηματικές

Ολικής άγνοιας: αν, μη, μήπως, μη τυχόν

Μερικής άγνοιας: ερωτηματικές αντωνυμίες και ερωτηματικά επιρρήματα

 

 

Αντικείμενο

Υποκείμενο

επεξήγηση

Επιρρηματικές

Εισάγονται

Χρησιμοποιούνται ως

 

Τελικές

 

Για να

Επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού

 

 

Αιτιολογικές

Γιατί, επειδή, διότι, που αφού, εφόσον, μια και, μια που, καθώς, καθόσον, καθότι

 

Επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας.

 

 

 

 

Χρονικές

Ταυτόχρονο: όταν, σαν ενώ, ενόσω, καθώς, όποτε, όσο

Προτερόχρονο: όταν, σαν, καθώς, αφού, αφότου, όποτε, μόλις, άμα

Υστερόχρονο: πριν (να), προτού (να), ωσότου (να), ώσπου (να), όταν, σαν, όποτε

 

 

 

 

Επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου

Υποθετικές

αν, εάν, άμα, αν τυχόν

Επιρρηματικός προσδιορισμός του όρου ή της προϋπόθεσης

Αποτελεσματικές (ή συμπερασματικές)

Ώστε, που, ώστε να, που να, να, για να

Επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματός ή συμπεράσματος

 

 

Εναντιωματικές

Αν και, ενώ, μολονότι, μόλο που, παρόλο που, παρά το ότι, παρότι, παρά το γεγονός κλπ

 

Επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης

 

 

Παραχωρητικές

Και αν, και να, και…να, που να, να, ας…και, ακόμη κι αν, κι αν, και ας, όσο και να

Επιρρηματικός προσδιορισμός της παραχώρησης

 

 

Παρατακτική σύνδεση προτάσεων

©      Συμπλεκτικοί: και (κι), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ

©      Αντιθετικοί: αλλά, μα, παρά, όμως, ωστόσο, μόνο

©      Διαζευκτικοί ή διαχωριστικοί: ή, είτε

©      Αποτελεσματικοί ή συμπερασματικοί: ώστε, άρα, επομένως, λοιπόν, που.Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in