Λύκειο

Διαγώνισμα 5

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

2o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ»

ΟΝΟΜΑ :_____________ΕΠΙΘΕΤΟ:_________________ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :_________

 

ΘΕΜΑ Α

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: κλήριγκ, Μεγάλη Ιδέα.

ΘΕΜΑ Β

α)Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των προτάσεων ως σωστό ή λανθασμένο (Σ) ή (Λ):

      i.         Η μετανάστευση προς τις ΗΠΑ άρχισε από τα μέσα του 19ου αιώνα .

    ii.         Οι Έλληνες ομογενείς έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αγορά των εθνικών γαιών.

   iii.         Η Ελλάδα δεν είχε ισχυρή εσωτερική αγορά.

   iv.         Το ελληνικό κράτος έλαβε σοβαρά νομοθετικά μέτρα για την ανάπτυξη μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, τη δεκαετία του 1860-70.

ΘΕΜΑ Γ

 α)Ποιοι λόγοι οδήγησαν στον πολυτεμαχισμό των εθνικών γαιών και ποιες συνέπειες προκλήθηκαν εξαιτίας αυτού του γεγονότος σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο;

 β)Ποιος ανέλαβε το κόστος κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα και με ποιο σκεπτικό; Ποια ήταν τελικά η έκβαση της προσπάθειας;

γ) Ποιοι παράγοντες επηρέασαν θετικά στην εξέλιξη του εργατικού κινήματος ;

ΘΕΜΑ Δ

Α) Να περιγράψετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεκόπησαν οι δραστηριότητες των ελληνικών κεφαλαιούχων στην ανατολική Μεσόγειο και να διερευνήσετε τις συνέπειες που είχε αυτό στην ελλαδική οικονομία .

Β) Πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική μεταρρύθμιση , ποιους στόχους και ποια αποτελέσματα είχε ;

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in