Λύκειο

Κείμενο 25

ΕΝΟΤΗΤΑ 25

 

 1. να εντοπιστούν τα θηλυκά ουσιαστικά της ενότητας και να κλιθούν και στους δυο αριθμούς.
 2. να μεταφέρετε στον πληθυντικό αριθμό τις παρακάτω προτάσεις
 3. Mercator mihi affert praecocem ficum.
 4. Nemo pro tibi in periculo pugnabit, nemo tibi consulet.
 5. Hostem propr ab urbe habeo.
 6. “Ficus recens est” mercator clamabat.

 

 1. decerptam esse, attulit, dixissent, confidere: να γίνει χρονική αντικατάσταση
 2. να μεταφέρετε σε αρνητικές τις καταφατικές προτάσεις που εκφέρονται με προστακτική (χρησιμοποιώντας και τους δυο τρόπους) και τις αρνητικές σε καταφατικές
 3. itaque cavete periculum, tutamini patriam.
 4. Opibus urbis nolite confidere.
 5. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite.

 

 1. να μετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο εξαρτώμενο από το Cato dicit: tam prope a muris habemus hostem.
 2. praecocem, recentem, extremo:  να γίνει παραθετική διαβάθμιση σε επίθετο και επίρρημα
 3. opibus, neminem, discrimine: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δυο αριθμούς.
 4. tutamini: να γραφούν  τα απαρέμφατα και οι μετοχές.  

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!