Γυμνάσιο

Συνηρημένα σε –άω

1.      Συμπληρώστε και τους υπόλοιπους χρόνους στα παρακάτω ρήματα:

 

Ενεστώτα

Παρατατ.

Μέλλοντας

Αόριστος

Παρακείμ.

Υπερσυντ.

Λύω

Τιμά-ω

ὁρά-ω

ἀγαπά-ω

ἐά-ω

νικά-ω

τολμά-ω

ἐρωτά-ω

τελευτά-ω

σιγά-ω

ἔλυον

ἐτίμων

Λύσω

τιμήσω

ἔλυσα

ἐτίμησα

Λέλυκα

τετίμηκα

ἐλελύκειν

ἐτετιμήκειν

 

 

2. βάζω σε κύκλο τη σωστή απάντηση

     Το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα του ρήματος τιμῶμαι(-άομαι):

A.                  τιμᾶσθε

B.                   τιμῶσθε

C.                   τιμᾶτε

D.                  ἐτιμᾱσθε

 

Το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα του ρήματος πειρῶ(-άω):

A.    πειρόσι

B.     πειρῶσι

C.     πειρῶτε

D.    πειρᾶτε

 

 

Το α΄ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού του ρήματος ὁρῶ(-άω):

A.                  ὥρων

B.                   ὅρων

C.                   ἐώρων

D.                  ἐόρων

 

3. γράφω το ρήμα στο πρόσωπο και το χρόνο που ζητείται

(ἡμεῖς, οριστική ενεστώτα) ἀγαπῶμαι(-άομαι) => 
(ὑμεῖς, οριστική παρατατικού) αἰτιῶμαι(-άομαι) => 
(οὗτος, προστακτική ενεστώτα) σιωπῶ(-άω) => 
(σύ, οριστική παρατατικού) βοῶ(-άω) => 

 

4 .Να κλιθούν τα παρακάτω ρήματα στον ενεστώτα σε όλες τις εγκλήσεις και στον παρατατικό:

   Α) δικαιόομαι-οῦμαι, οράομαι-ῶμαι Β) σιωπάω-ῶ

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!