Γυμνάσιο

Παραθετικά επιθέτων

1.      Να γράψετε τα παραθετικά των παρακάτω επιθέτων:

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

Δίκαιος

 

 

 

 

Σοφός

 

 

 

Πονηρός

 

 

 

Ελαφρός

 

 

 

ἲδιος

 

 

 

Γεραίος

 

 

 

Φίλος

 

 

 

ἀθάνατος

 

 

 

Ἒντιμος

 

 

 

Πατρικός

 

 

 

Ἣσυχος

 

 

 

Γλυκύς

 

 

 

εὑσεβής

 

 

 

εὐτυχής

 

 

 

Βραχύς

 

 

 

Βαρύς

 

 

 

βλάξ

 

 

 

Σώφρων

 

 

 

εὐδαίμων

 

 

 

ἀπλοῦς

 

 

 

εὔνους

 

 

 

Λάλος

 

 

 

ἄρπαξ

 

 

2.        Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των παρακάτω επιθέτων σε - ότερος, - οτατος ή σε -ωτερος,- ωτατος.

 

θερμ….. τέρους

ἠρεμ….. τάτην

νε…..   τατος

ἐντον…τατος

σοφ…..  τέρους

δικαι….τεροι

ὠφελιμ…τατοι

φοβερ…τέραν

ἐνδοξ….τατον

σεμν…  τέρας

γενναι….τατος

ἐντιμ....τατος

 

3.      συμπληρώνω τα κενά των παρακάτω προτάσεων:

·         Ὧ παῖ, γένοιο πατρός ……………………………(εὐτυχής συγκρ.).

·         Τά τῶν ἀνθρώπων …………………………….(ἀβέβαιος υπερθ.).

·         Τῶν ἀνδρῶν ………………………………… ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες (ἀνδρείως υπερθ.),

·         Δαρείου καί Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο ………………………..μέν Ἀσταξέρξης ……………………………… δε Κὔρος (πρέσβυς, νέος, συγκρ.).

·         Πορέυομαι την …………………………. ὁδόν (ταχύς υπερθ.).

·         Οἱ Θεσσαλοί …………………….. καί …………………………. ἳππους ἔτρεφον (πολύς, καλός υπερθ.).

·         Οἱ καλοί κἀγαθοί ………………………. Χάριν τοῖς εὐεργέτοις ἔχουσι (μέγας συγκρ.).

·         Οἱ …………………………….. ἄρχουσι ἀεί (ἀγαθός συγκρ.).

·         Νομίζομεν τόν ὑπέρ τῆς πατρίδος θάνατον εἷναι ……………………… (εὑκλεής υπερθ.).

·         Δεῖ δ’ ὑμᾶς ἐξηγεῖσθαι τοῖς ἄλλοις συμμάχους ὄπως ἄν ………………………… τε καί ………………………… βλάτωμεν τούς συμμάχους (ταχέως, μάλα υπερθ.).

 

4.      Συμπληρώνω τα κενά με τα επιρρήματα:

 

·         Οὐδείς …………………… ἐμοῦ ἐβοήθει ὐμἷν (πρόθυμος συγκρ.).

·         Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τό ……………… (ἀγαθός θετικός).

·         Τῷ Εὐαγόρα ἄπόντα …………………. καί ………………….πέκρακται (ὃσιος, δίκαιος συκγρ.).

·         Ἐγώ …………………… σοῦ μακαρίζω ἐμαυτόν (πολύς συγκρ.).

·         …………………………ἐστί …………………..ποιεῖν ἀνθρώπους (ῥᾴδιος συγκρ, κακός θετικός)

.

 

5.      Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές στο συγκριτικό βαθμό: δίκαια πράξη, εὐσεβής ἄνθρωπος, βαθύ ποτάμι.

6.      Να κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές στον υπερθετικό βαθμό:  εὐδαίμων πολιτεία, σοφός βασιλεύς, βαθύ σπήλαιον.

 

 

 

ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ


Μερικά επίθετα δεν έχουν θετικό βαθμό ή και έναν από τους δύο άλλους βαθμούς. Τα παραθετικά των επιθέτων αυτών λέγονται ελλειπτικά παραθετικά

Τα περισσότερα ελλειπτικά παραθετικά παράγονται από επιρρήματα, προθέσεις ή μετοχές:
 

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

(ἄνω)

ἀνώ-τερος

ἀνώ-τατος

(κάτω)

κατώ-τερος

κατώ-τατος

(πρὸ)

πρό-τερος

πρῶτος (πρό-ατος)

(ὑπὲρ)

ὑπέρ-τερος

ὑπέρ-τατος

ἐπικρατῶν

ἐπικρατ-έστερος

-

προτιμώμενος

προτιμό-τερος

-

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!