Γυμνάσιο

Απαρέμφατα του ενεστώτα, του μέλλοντα, του αορίστου και παρακειμένου στην ενεργητική φωνή

1.      Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τα απαρέμφατα του ενεστώτα, του μέλλοντα, του αορίστου και παρακειμένου στην ενεργητική φωνή.

 

Οριστική ενεστώτα

Απαρέμφατο ενεστώτα

Απαρέμφατο μέλλοντα

Απαρέμφατο αορίστου

Απαρέμφατο παρακειμένου

Παιδεύω

 

 

 

 

Γράφω

 

 

 

 

Διώκω

 

 

 

 

πείθω

 

 

 

 

κελεύω

 

 

 

 

θεραπεύω

 

 

 

 

κούω

 

 

 

 

τρίβω

 

 

 

 

θύω

 

 

 

 

νομίζω

 

 

 

 

τάττω

 

 

 

 

λύω

 

 

 

 

πέμπω

 

 

 

 

φυλάττω

 

 

 

 

βλάπτω

 

 

 

 

 

 

2.      Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε τα απαρέμφατα και τα υποκείμενα τους και να επισημάνετε αν έχουμε ταυτοπροσωπία ή ετεροπροσωπία.

·        Οἱ Αἰγινῆται λέγουσιν οὐκ  εἶναι αὐτόνομοι.

·        Ἀναξαγόρας ἔφη τόν ἥλιον λίθον εἶναι.

·        Οἱ νέοι συγγνώμης ἂξιοῦσι τυγχάνειν.

·        Οἱ στρατιῶται ηὒχοντο αὐτόν εὐτυχῆσαι.

·        Δεόμαι (=παρακαλώ) ὑμῶν ἀκοῦσαι.

·        Οἱ τοῦ Κύρου στρατιῶται ἐνόμιζον τόν Κροῖσον ἔχειν πόλιν πλουσιωτάτην.

·        Πάντες ὁμολογοῦσι τούς κύκνους εἶναι φιλῳδούς.

·        Ἐγω τε καί οἱ ἂλλοι φαμέν Ἀθηναίους σοφούς εἶναι.

·        Πρωταγόρας ὡμολογεί σοφιστής εἶναι.

·        Δίκαιον ἐστί τούς ψευδομένους κολάζειν.

·        Ἐλεγε οὗτος ἐπιθυμεῖν τούτων.

 

 

Οριστική ενεστώτα

Μετοχή ενεστώτα

Μετοχή μέλλοντα

Μετοχή αορίστου

Μετοχή παρακειμένου

Παιδεύω

 

 

 

 

 

Γράφω

 

 

 

 

 

Διώκω

 

 

 

 

 

Πείθω

 

 

 

 

 

Κελεύω

 

 

 

 

 

Θεραπεύω

 

 

 

 

 

ἀκούω

 

 

 

 

 

Τρίβω

 

 

 

 

 

Θύω

 

 

 

 

 

Νομίζω

 

 

 

 

 

Τάττω

 

 

 

 

 

Λύω

 

 

 

 

 

Πέμπω

 

 

 

 

 

Φυλάττω

 

 

 

 

 

Βλάπτω

 

 

 

 

 

 Διαβάστε περισσότερα: http://www.filologikigonia.gr/%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bf/%ce%b1%27-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%b1/%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%bc%cf%86/

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!