Γραμματική

Θηλυκό

1) Ισοσύλλαβα θηλυκά σε -α

Ενικός αριθμός

Ονομ.

η καρδιά

η γλώσσα

η αίθουσα

Γεν.

της καρδιάς

της γλώσσας

της αίθουσας

Αιτ.

την καρδιά

τη γλώσσα

την αίθουσα

Κλητ.

- καρδιά

- γλώσσα

- αίθουσα

Πληθυντικός αριθμός

Ονομ.

οι καρδιές

οι γλώσσες

οι αίθουσες

Γεν.

των καρδιών

των γλωσσών

των αιθουσών

Αιτ.

τις καρδιές

τις γλώσσες

τις αίθουσες

Κλητ.

- καρδιές

- γλώσσες

- αίθουσ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ο τόνος σε όλα τα παραπάνω μένει σταθερός σ’ όλες τις πτώσεις. ΜΟΝΟ στη γενική πληθυντικού κατεβαίνει στη λήγουσα.

 

 2) Ισοσύλλαβα θηλυκά σε -α


Ενικός αριθμός

Ονομ.

η πατρίδα

η διώρυγα

η θερμότητα

Γεν.

της πατρίδας

της διώρυγας

της θερμότητας

Αιτ.

την πατρίδα

την διώρυγα

τη θερμότητα

Κλητ.

- πατρίδα

- διώρυγα

- θερμότητα

Πληθυντικός αριθμός

Ονομ.

οι πατρίδες

οι διώρυγες

οι θερμότητες

Γεν.

των πατρίδων

των διωρύγων

των θερμοτήτων

Αιτ.

τις πατρίδες

τις διώρυγες

τις θερμότητες

Κλητ.

- πατρίδες

- διώρυγες

- θερμότητες

 

 3) Ισοσύλλαβα θηλυκά σε -η


Ενικός αριθμός

Ονομ.

η ζωή

η νίκη

η ζάχαρη

Γεν.

της ζωής

της νίκης

της ζάχαρης

Αιτ.

τη ζωή

τη νίκη

τη ζάχαρη

Κλητ.

- ζωή

- νίκη

- ζάχαρη

Πληθυντικός αριθμός

Ονομ.

οι ζωές

οι νίκες

οι ζάχαρες

Γεν.

των ζωών

των νικών

των ζαχαρών

Αιτ.

τις ζωές

τις νίκες

τις ζάχαρες

Κλητ.

- ζωές

- νίκες

- ζάχαρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είτε πρόκειται για οξύτονα είτε για παροξύτονα, τα θηλυκά σε –η στη γενική πληθυντικού, τονίζονται στη λήγουσα. 

 

4) Ισοσύλλαβα θηλυκά σε -ω (βλέπε ορθογραφία -πειθώ-)


Ενικός αριθμός

Ονομ.

η ηχώ

η Καλυψώ

η Φρόσω

Γεν.

της ηχώς

της Καλυψώς

της Φρόσως

Αιτ.

τη ηχώ

τη Καλυψώ

τη Φρόσω

Κλητ.

- ηχώ

- Καλυψώ

- Φρόσω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα θηλυκά σε –ω είναι όλα ισοσύλλαβα και όλα κύρια ονόματα, εκτός από την ηχώ. ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ.

 

5) Ανισοσύλλαβα θηλυκά ουσιαστικά


Ενικός αριθμός

Ονομ.

η αλεπού

η γιαγιά

Γεν.

της αλεπούς

της γιαγιάς

Αιτ.

την αλεπού

τη γιαγιά

Κλητ.

- αλεπού

- γιαγιά

Πληθυντικός αριθμός

Ονομ.

οι αλεπούδες

οι γιαγιάδες

Γεν.

των αλεπούδων

των γιαγιάδων

Αιτ.

τις αλεπούδες

τις γιαγιάδες

Κλητ.

- αλεπούδες

- γιαγιάδες

 

1)     Όλα τα θηλυκά που λήγουν σε –η γράφονται με η τ αη κόρη, η Μαίρη κ.α.

 

2)     Όλα τα θηλυκά που λήγουν σε –ισσα, γράφονται με γ ι ώ τ α και δύο σ σμέλισσα, γύφτισσα, κ.α.

 

3)     Όλα τα θηλυκά που λήγουν σε –ίδα και –ίλα, γράφονται με γ ι ώ τ α: πατρίδα, σανίδα, μαυρίλα, κ.α.

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in