Εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια

Διαγώνισμα 2

     Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τα παραθετικά των επιθέτων στους άλλους βαθμούς . Να γραφούν  οι διπλοί τύποι εφόσον υπάρχουν και οι δύο σχηματισμοί υπερθετικού βαθμού (σχετικός – απόλυτος).

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

απλός

 

 

 

 

Πολύ γέρος

 

πιο κακός

 

 

 

κάλλιστος

 

κοντύτερος

 

λίγος

 

 

 

μακρύτερος

 

πολύς

 

 

 

 

Ο μικρότερος

μεγάλος

 

 

(άνω)

 

 

(απώ)

 

 

 

ενδότερος

 

(έξω)

 

 

(έσω)

 

 

 

 

κατώτατος

(πλησίον)

 

 

(προτιμώ)

 

 

 

                                         υπέρτατος

 

(προ)

 

 

 

2.Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τα παραθετικά των επιρρημάτων στους άλλους βαθμούς . Να γραφούν  οι διπλοί τύποι εφόσον υπάρχουν.

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

 

  καλύτερα

 

ψηλά

 

 

χαμηλά

 

 

επιεικώς

 

 

 

πιο μπροστά

 

 

νωρίτερα

 

πρώτα

 

 

ύστερα

 

 

λίγο

 

 

πολύ

 

 

 

3.     Να κλιθεί το επίθετο συνήθης και στα τρία γένη ενικό – πληθυντικό .

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in