Γραμματική

Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις

Απρόσωπα λέμε τα ρήματα που δεν έχουν υποκείμενο πρόσωπο ή πράγμα αλλά ολόκληρη πρόταση και συνηθίζονται στο τρίτο ενικό πρόσωπο.
 
π.χ.  Απαγορεύεται    να καπνίζετε.
    απρόσωπο ρήμα      υποκείμενο              
       
Εκτός από απρόσωπα ρήματα υπάρχουν και απρόσωπες εκφράσεις. Αυτές σχηματίζονται συνήθως  με το γ' ενικό πρόσωπο του ρήματος είμαι και ένα επίθετο ή ουσιαστικό. Και η απρόσωπη έκφραση έχει για υποκείμενο μια ολόκληρη πρόταση.
 
 
π.χ.     Είναι κακό           να αδικούμε τους άλλους.
απρόσωπη  έκφραση             υποκείμενο
    
   
Πιο αναλυτικά:
 
Απρόσωπα είναι:
i. τα ρήματα που σχηματίζονται μόνο στο γ' ενικό πρόσωπο:
πρέπει, νοιάζει κ.ά.
ii. το γ' ενικό πρόσωπο προσωπικών ρημάτων:
iii. αξίζει, μπορεί κ.ά.
iv. το γ' ενικό πρόσωπο ρημάτων παθητικής φωνής: επιτρέπεται, απαγορεύεται κ.ά.
v. το γ' ενικό πρόσωπο ρημάτων που δηλώνουν φυσικά φαινόμενα: χιονίζει, βρέχει κ.ά.
vi. το γ’ ενικό πρόσωπο των ρημάτων: είμαι, έχω, κάνω, περνώ.
 
Οι απρόσωπες εκφράσεις σχηματίζονται από : 
i. Τα ρήματα είναι ή υπάρχει + ουσιαστικό, π.χ. είναι ανάγκη, υπάρχει φόβος.
ii. Το ρήμα είναι + ουδέτερο επιθέτου, π.χ. είναι σίγουρο.
iii. Το ρήμα είναι + τροπικό επίρρημα, π.χ. είναι κρίμα.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένα ρήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως προσωπικό είτε ως απρόσωπο.
 
 
π.χ.  Φαίνεται πως θα βρέξει.     Το σπίτι φαίνεται ωραίο.
        απρόσωπο                                         προσωπικό
 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in