Γυμνάσιο

Τεστ παραθετικά

TEST ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ………………….                                 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ ……………………..

ΒΑΘΜΟΣ …………………….

1.       ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΓΕΝΟΣ, ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ:

ΘΕΤΙΚΟΣ

ΣΥΚΓΡΙΤΙΚΟΣ

ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

πιθανοῦ

 

 

 

κενῷ

 

 

 

ὁμαλούς

 

 

 

εὐτυχέσι

 

 

 

παλαιά

 

 

 

εὐδέμον

 

 

 

κάτω (επιρρ.)

 

 

 

βλάξ

 

 

 

 

χείρονες

 

 

 

 

καλλίσταις

 

πολύ

 

 

 

 

 

κράτιστα

 

 

μείζοσι

 

 

ὀλίγας

 

 

 

 

βέλτιον

 

 

 

μάλιστα

 

πολύ

 

 

 

ταχέως

 

 

 

 

 

ἣκιστα

μικρήν

 

 

 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in