Γυμνάσιο

Τεστ ενεργητικής φωνής

TEST ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΝΟΜΑ………………………….                                              (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ)

ΕΠΙΘΕΤΟ……………………………

ΒΑΘΜΟΣ………………………….

 

1.      ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΡΉΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΖΗΤΈΙΤΑΙ:

 

1.      Παύω (γ΄ ενικό πρόσωπο ενεστώτα) =

2.      Σώζω (β’ πληθυντικό πρόσωπο μέλλοντα) =

3.      ἄρχω (α’ ενικό και πληθυντικό παρατατικού) =

4.      διαλύω (γ’ πληθυντικό και α’ ενικό αορίστου) =

5.      διώκω (β’ ενικό και β’ πληθυντικό παρακειμένου) =

6.      διαβουλεύω (γ΄ενικό και α’ πληθυντικό υπερσυντελίκου)=

 

2.      ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΡΗΜΑΤΩΝ:

 

1.      Απερέμφατο ενεστώτα στο ρήμα παιδεύω =

2.      Απαρέμφατω μέλλοντα στο ρήμα διώκω =

3.      Απαρέμφατο αορίστου στο ρήμα κόπτω =

4.      Απαρέμφατο παρακειμένου στο ρήμα θηρεύω =

 

1.      Μετοχή ενεστώτα και μέλλοντα του ρήματος θεραπεύω =

2.      Μετοχή αορίστου του ρήματος τάττω =

3.      Μετοχή παρακειμένου του ρήματος ἐλπίζω =

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in