Ἀλφαβητικός Συλλαβικός καί Λεξιλόγιος Κῶδιξ Θεολόγου Σημαιοφόρου

Πίνακας Γραμμάτων

 

Πίναξ Γραμμάτων
Α
Αρχική δύναμις (ΑΛΦΑ = αρχικόν ηλιοφώς)
Β
Ενέργεια πάσης φύσεως (Β-ΗΤΑ = η ενέργεια που φανερώθηκε και στερεώθηκε)
Γ
Τό γαιώδες σωματίδιον (ΓΑΜΑ = η γή - τό γεμά-το)
Δ
Η Δύναμις πού δομεί καί δημιουργεί
Ε
Η εκπορευομένη δύναμις (τού φωτός)
Ζ
Η Ζωή καί η Ζέσις
Η
Η διπλή κάθοδος τής ακτινοβολίας - η φανέρωσις
Θ
Η θέασις - πάν θεώμενον
Ι
Συνεχής κάθοδος τής δυνάμεως (τού φωτός), μικρά ποσότης - αμφίδρομος κίνησις - αφανής
Κ
Τά κάτω
Λ
Γιά τά ουράνια ο φωτισμός ο ηλιακός, γιά τά γήινα τά υγρά
Μ
Η ορατή μας φύσις
Ν
Νούς - Νόμος καί τά Νερά στήν φύσιν
Ξ
Κ+Σ Τό Κάτω σέ έσω χώρον ή ΚΑΣΑ
Ο
Χώρος περιωρισμένος ασχέτως μεγέθους
Π
Τό Πύρ, τό πρώτον στοιχείον - τό άνωθεν - τό πατρικόν
Ρ
Ροή πρωτίστως φωτοενεργειών, υστέρως δέ πάσα άλλη Ροή
Σ
Τό εσωτερικώς θεώμενον
Τ
Η στερέωσις τής Δυνάμεως ή τής θεάσεως
Υ
Μεγάλη συσσώρευσις δυνάμεως (φωτός)
Φ
Τό Φώς
Χ
Τά χοϊκά στοιχεία - η χθών
Ψ
Π+Σ = Τό πύρ σέ έσω χώρον
Ω
Ο πλανήτης - γήινος χώρος

 

 
 

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!