Λύκειο

Α ΚΑΙ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ(ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ)

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΣΕΒΗ ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α, Β, Γ α+ β

ΟΝΟΜΑ :____________ ΕΠΙΘΕΤΟ : _____________________ ΒΑΘΜΟΣ :________________

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων :

α. Συνθήκη Νεϊγύ

β. ΔΟΕ

γ. Κοινωνιολογική Εταιρεία

ΘΕΜΑ Α2

Να χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν , γράφοντας στο τετράδιό σας , δίπλα στον αριθμό  που αντιστοιχεί η κάθε πρόταση , τη λέξη Σωστό , αν είναι σωστή , ή Λάθος , αν είναι λανθασμένη :

      i.         Μέχρι το 1913 η σημασία του εμπορίου, για την Ελλάδα, δεν ήταν μεγάλη, αφού το εξωτερικό εμπόριο ήταν σχεδόν μόνιμα παθητικό  .

    ii.         Τα μεγάλα δάνεια που ενέκριναν η Γαλλία , η Αγγλία και οι ΗΠΑ το 1917 εκταμιεύτηκαν από την Ελλάδα .

   iii.         Οι διαδηλωτές των επαγγελματικών σωματίων υποστήριξαν το διάβημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου .

   iv.         Οι εκπρόσωποι του κόμματος του Γ. Θεοτόκη υποστήριξαν την Ανόρθωση που , κατά την εκτίμησή τους , δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν οι βενιζελικοί .

     v.         Οι ομαδικές μεταναστεύσεις κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας θεωρούνται αφετηρία του προσφυγικού ζητήματος .

   vi.         Συνολικά μέχρι το 1920 κατέφυγαν στην Ελλάδα 800.000 πρόσφυγες .

  vii.         Η ελληνοτουρκική σύμβαση (1923) προέβλεπε εθελοντική μετανάστευση κατοίκων .

ΘΕΜΑ Β1

Να συγκρίνετε τις εξαγγελίες και τις μεταρρυθμίσεις του Ελευθέριου Βενιζέλου κατά την περίοδο 1910 -1922 με τις θέσεις του ραλλικού κόμματος και να επισημάνετε τις διαφορές τους .

ΘΕΜΑ Β2

Τι γνωρίζετε για τη διαμάχη Βενιζέλου – Κωνσταντίνου και τις πολιτικές συνθήκες κάτω από τις οποίες η Ελλάδα εισήλθε στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο ;

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ

Με βάση το κείμενο που ακολουθεί και τις ιστορικές σας γνώσεις , αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και η ελληνική κυβέρνηση βοήθησαν στον επαναπατρισμό και την επανεγκατάσταση των προσφύγων .

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ενώ η τουρκική αντίδραση στην ανακωχή του Μούδρου έπαιρνε συγκεκριμένη μορφή, το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση φρόντιζε για την ανακούφιση των Ελλήνων της αυτοκρατορίας. Τον Οκτώβριο του 1918 ιδρύθηκε η «Πατριαρχική Κεντρική Επιτροπή υπέρ των μετατοπισθέντων ελληνικών πληθυσμών» με πρόεδρο το μητροπολίτη Αίνου Ιωακείμ και μέλη διακεκριμένους Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως. Η σύσταση της Επιτροπής ήταν απαραίτητη, γιατί αμέσως μετά την ανακωχή άρχισαν να επαναπατρίζονται άτακτα και ανοργάνωτα χιλιάδες γυναικόπαιδα. Καθώς τα σπίτια των εκτοπισμένων Ελλήνων είχαν καταστραφεί ή καταληφθεί από Τούρκους, η Επιτροπή σύστησε αναστολή της επανόδου των προσφύγων, ζητώντας την επέμβαση των τουρκικών αρχών και τη βοήθεια του Πατριαρχείου. Μπροστά όμως στην ορμή του αυθόρμητου επαναπατρισμού αναγκάστηκε να προσαρμοστεί και να κάνει κύριο έργο της τη μέριμνα των επαναπατριζόμενων. Στις κύριες πόλεις της ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας δημιουργήθηκαν πάνω από 70 υποεπιτροπές, που παρείχαν στους επαναπατριζόμενους μεταφορικά μέσα, πρόχειρη στέγαση, δάνεια και ιατρική περίθαλψη. Τη μεγαλύτερη δυσκολία συνάντησε η Επιτροπή στην απόδοση των περιουσιών των εκτοπισμένων. Αρκετοί Έλληνες της Θράκης, των ασιατικών παραλίων της Προποντίδας και του Πόντου ξαναπήραν την ακίνητη, όχι όμως και την κινητή περιουσία τους.

(Ι.Ε.Ε., τόμ. ΙΕ΄, σσ.106 – 107)Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in