Γυμνάσιο

Λεξιλογικές ασκήσεις

α) Να υπογραμμίσετε τις συνώνυμες λέξεις.

·         σαγηνευτικός, ικανός, ελκυστικός, δραστήριος

·         πετώ, καταρρέω, ίπταμαι, σηκώνομαι

·         αμφιβολία, δυσπιστία, ποικιλία, ερώτημα

·         εφικτός, κατορθωτός, διαλλακτικός, άμεσος

·         σκοτεινός, σαφής, ευκρινής, ευπρεπής 

·         πεποίθηση, πίστη, υπεροχή, άγνοια

·         οίκτος, θλίψη, αλλοτρίωση, ευσπλαχνία

 

β) Να γράψετε τα αντώνυμα των παρακάτω λέξεων.
 

 προσιτός

ισχυρός

εφήμερος

σμίκρυνση

τάξη

ναδίρ

δραστήριος

αρμονία

εύπιστος

δυσκίνητος

ψέμα

όνειρο

πόλεμος

διχόνοια  

αξιόπιστος

αίσθηση

υποχωρητικός

συνειδητός

κληροδοτώ 

 

γ)  Να σχηματίσετε προτάσεις με τα παρακάτω ζεύγη ομοήχων.

λυτός - λιτός

ποιο - πιο 

λύρα - λίρα

πού - που

λιμός - λοιμός

κλίνω - κλείνω

κλίμα - κλήμα

εφορία - ευφορία

φύλο - φύλλο

ρήμα - ρίμα

θύρα - θήρα  

πώς - πως

 

 

δ) Να συμπληρώσετε τη σωστή λέξη στις παρακάτω προτάσεις από τα τονικά παρώνυμα που δίνονται στην παρένθεση.

Έπρεπε να κάνει εγχείρηση στις ---------- (αμυγδαλιές, αμυγδαλές) του.

Η ----------- των λέξεων είναι πολύ ενδιαφέρουσα (ετοιμολογία, ετυμολογία).

Δεν είχε επαγγελματική ------------ και δεν τον προσέλαβαν (πείρα, πυρά).

Η --------- της φωνής του ήταν περίεργη (χρεία, χροιά).

Μου αρέσουν οι εκδρομές στην ---------- (έξοχη, εξοχή).

Ήρθε --------- στον αγώνα δρόμου (έκτος, εκτός).

Ήταν τόσο ----------- που δεν μπορούσες να καταλάβεις τι ήθελε (ύστατη, άστατη).   

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in