Λύκειο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 15

Αναλυτικά:

(περιεχόμενο: 7, δομή: 5, έκφραση: 3)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 30

Αναλυτικά:

(περιεχόμενο: 12, δομή: 10, έκφραση: 8)

Σεμινάριο

                                                                                                                                                                      

                                              

Ακολουθήστε μας

Log in