Ψηφιακή βιβλιοθήκη

Ψηφιακή βιβλιοθήκη

ΙΣΤΟΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ


 

1.       http://openarchives.gr/

 

  

Χρήσιμος και διαρκώς ενημερωνόμενος

κατάλογος όλων των βιβλίων που

κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

 

2.       www.biblionet.gr

Από εδώ εύκολη πρόσβαση

σε ιστό

τοπους εκδοτών.

 

3.       anemi.lib.uoc.gr

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών

Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Περιλαμβάνει χιλιάδες

ψηφιοποιημένους τόμους,

μεταξύ των οποίων βιβλιογραφίες,

λεξικά, άπαντα νεοελλήνων λογοτεχνών,

μεταφράσεις κτλ.

σε μορφή ψηφιακής εικόνας pdf.

 

4.       http://publiclibs.ypepth.gr

Ψηφιακή συλλογή

των Δημόσιων Βιβλιοθηκών.

Περιλαμβάνει χιλιάδες

ψηφιοποιημένους τόμους.

 

5.       http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/

6.       και

xantho.lis.upatras.gr/pleias

Συλλογή 36 (14 & 22)

ψηφιοποιημένων περιοδικών

του 19ου και 20ού αιώνα

από το Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Η pleias εμπλουτίζεται διαρκώς,

αν και με αργούς ρυθμούς.

Επίσης:

Στο xantho.lis.upatras.gr/daniilida

είναι ανεβασμένοι 16 τίτλοι

περιοδικών από

τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών.

Στο xantho.lis.upatras.gr/dexameni

υπάρχουν τα περιοδικά

Αξιολογικά και Δευκαλίων.

Στη βάση

nemertes.lis.upatras.gr/dspace

περιλαμβάνονται

οι μεταπτυχιακές εργασίες

και διδακτορικές διατριβές

που έχουν εκπονηθεί

στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

7.       zephyr.lib.uoc.gr

Ενιαίος ηλεκτρονικός κατάλογος

αναζήτησης βιβλιογραφίας

στις ελληνικές

ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

8.       http://www.unioncatalog.gr/ucportal/            

Δικτυακή πύλη με συνολικό

κατάλογο των ελληνικών

ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

Λειτουργεί μέσω HEAL-Link.

9.       www.nlg.gr

Ιστότοπος της Εθνικής Βιβλιοθήκης

με τον βιβλιογραφικό κατάλογο OPAC,

χρήσιμο αλλά όχι πλήρη,

αφού δεν περιέχει

το σύνολο του δελτιοκαταλόγου.

Τα δελτία κρύβουν 

ακόμη πολλές εκπλήξεις.

Περιλαμβάνει επίσης

τον κατάλογο των χειρογράφων της ΕΒΕ.

Στο

www.nlg.gr/digitalnewspapers/ns/main.html

η e-fimeris,

πολύτιμη ψηφιακή συλλογή εφημερίδων.

Προς το παρόν περιλαμβάνει

μόνο επτά τίτλους.

Στο www.nlg.gr/epet

οι Επιστημονικές Επετηρίδες

των Φιλοσοφικών Σχολών Αθήνας

και Θεσσαλονίκης.

Στο www.nlg.gr/katxeirogr2.htm

υπάρχει ο κατάλογος

χειρογράφων της βιβλιοθήκης.

10.    www.benaki.gr/bibliology

Ιστότοπος του Μουσείου Μπενάκη.

Περιλαμβάνει μηχανή αναζήτησης (www.benaki.gr/bibliology/search_simple.asp)

 για την

Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα

(Γκίνης-Μέξας, Ηλιού-Πολέμη).

11.    http://www.ascsa.edu.gr/index.php/gennadius

Ιστότοπος της Γενναδείου βιβλιοθήκης.

Ο ηλεκτρονικός βιβλιοκατάλογος στο ambrosia.ascsa.edu.gr:8991/F,

ο κατάλογος των αρχείων στο www.ascsa.edu.gr/archives/Gennadius/Catalog1.htm και ψηφιακό υλικό στο www3.ascsa.edu.gr/gennadeion

12.    http://www.ekt.gr/

Ιστότοπος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Στο www.ekt.gr/info-serv/diglib/ bases/digitize/hedi.htm

περιλαμβάνεται το Αρχείο

ελληνικών διδακτορικών διατριβών.

Από το argo.ekt.gr εύκολη πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς καταλόγους

των Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών

και στο συλλογικό κατάλογο περιοδικών.

Στο pandektis.ekt.gr/dspace/

οι ψηφιακές συλλογές

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Επίσης στο www.ekt.gr/info-serv/diglib/bases/gr/develop/ list.htm

όλες οι υπό ανάπτυξη βάσεις δεδομένων.

13.    www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/instr-studiorum-gr.html

Ο ιστότοπος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

με ψηφιακή βιβλιοθήκη

(Instrumenta Studiorum Neohellenica). Στο www.eie.gr/prosopographia/index.html

βρίσκεται η νεοελληνική προσωπογραφία,

μια εξεικονιστική παρουσίαση

προσωπικοτήτων της νεοελληνικής ιστορίας..

14.    http://poetry.ims.forth.gr/

To «παρουσιολόγιο νεοελληνικής ποίησης»,

ερευνητικό πρόγραμμα

του Αλέξη Πολίτη

στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών.

15.    http://www.iaen.gr/

Ιστότοπος του Ιστορικού

Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας

με  ψηφιοποιημένα βιβλία (195.251.7.62/iaen) .

16.    http://catalog.parliament.gr/

Ηλεκτρονικός κατάλογος

της βιβλιοθήκης

της Βουλής και

των ημερήσιων εντύπων.

17.    voulibeu.parliament.gr/

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Βουλής.

Περιλαμβάνει δεκάδες

ψηφιοποιημένες εφημερίδες και περιοδικά

18.    http://www.academyofathens.gr/

Ιστότοπος της Ακαδημίας Αθηνών.

Στο sykoutris.academyofathens.gr/assets

υπάρχει η ψηφιακή βιβλιοθήκη

της Ακαδημίας

(περιέχει συνέδρια και πραγματείες

της Ακαδημίας και τις βιβλιογραφίες Legrand, Παπαδόπουλου και Γκίνη-Μέξα, με δυνατότητα αναζήτησης).

19.    http://www.ekemel.gr/

Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετάφρασης.

Στη διεύθυνση www.apiliotis.gr

προσφέρεται το μηνιαίο

ηλεκτρονικό περιοδικό του ΕΚΕΜΕΛ.

20.    www.gunet.gr

Ιστότοπος των ελληνικών

πανεπιστημίων (Ελληνικό ακαδημαϊκό δίκτυο).

21.    www.n-t.gr/el/archive/

Αρχείο του Εθνικού Θεάτρου

22.    www.openlit.gr/Lists/List1/members.aspx

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

τουΕ.Α.Π

23.    nautilus.lib.uoc.gr/index.html

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος

της βιβλιοθήκης του

Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή

διδακτορικές διατριβές

και διπλωματικές εργασίες.

24.    www.lib.auth.gr

Ιστότοπος του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Περιλαμβάνει τον ηλεκτρονικό κατάλογο της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης,

ψηφιακή συλλογή αρχειακού υλικού,

ψηφιοποιημένες διδακτορικές διατριβές

και διπλωματικές εργασίες.

25.    http://www.lib.uoi.gr/

Ιστότοπος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στο www.kenef.phil.uoi.gr

ψηφιακή βιβλιοθήκη (βιβλία και περιοδικά).

26.    http://www.lib.uoa.gr/

Ιστότοπος του Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών με

ηλεκτρονικό κατάλογο της

πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης.

Στο pergamos.lib.uoa.gr/ dl/index

ψηφιακό υλικό.

27.    http://library.panteion.gr:8080/dspace/

Ο Πάνδημος, ψηφιακή βιβλιοθήκη

του Παντείου Πανεπιστημίου.

28.    http://www.iono.noa.gr/hellinomnimon/

Xειρόγραφα και αρχεία έως τον 19ο αιώνα.

29.    http://www.eae.org.gr/

Ιστότοπος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας. Περιλαμβάνει χρήσιμο κατάλογο

όλων των ελληνικών αρχείων.

30.    http://www.gak.gr

Ιστότοπος των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

31.    www.komvos.edu.gr

Ιστότοπος του Kέντρου Eλληνικής Γλώσσας.

Με πολύ πλούσιο υλικό, για τη μετάφραση,

τα λογοτεχνικά είδη,

\τα λογοτεχνικά ρεύματα, λεξικά,

όπως του Κριαρά και του Τριανταφυλλίδη,

γλωσσικό υλικό κτλ.

32.    www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Επίσης ιστότοπος του ΚΕΓ.

Περιλαμβάνει άρθρα για τις

νεοελληνικές γραμματολογίες

και ανθολογίες.

33.    www.elia.org.gr

Ιστότοπος του Ελληνικού Λογοτεχνικού

και Ιστορικού Αρχείου.

Περιλαμβάνει ηλεκτρονικό κατάλογο

της βιβλιοθήκης και ψηφιοποιημένο

αρχειακό υλικό.

34.    http://www.istitutoellenico.org

Το ψηφιοποιημένο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας.

35.    www.snhell.gr

Ιστότοπος του Σπουδαστηρίου Νέου

Ελληνισμού με πλουσιότατο

ψηφιακό υλικό

(μεταξύ άλλων τα Άπαντα Καβάφη,

ηχογραφημένα νεοελληνικά ποιήματα,

χρονολόγια, ανθολόγια κ.ά).

Εξαιρετικά χρήσιμο το χρονολόγιο στο www.snhell.gr/chronology/index.html.

36.    http://www.ipamiet.gr/miet/

Ιστότοπος του Ιστορικού και

Παλαιογραφικού Αρχείου του

ΜΙΕΤ με ψηφιακή συλλογή κωδίκων.

37.    www.askiweb.eu

Ιστότοπος των Αρχείων Σύγχρονης 

Κοινωνικής Ιστορίας

με ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό.

38.    www.mnimon.gr

Περιέχει αναλυτικά περιεχόμενα

των τευχών του περιοδικού Μνήμων,

καθώς και πληροφορίες για την

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού

39.    http://www.ems.gr/

Ιστότοπος της Εταιρείας

Μακεδονικών Σπουδών.

Περιλαμβάνει σε ψηφιοποιημένη

μορφή τα περιοδικά Ελληνικά και Μακεδονικά.

40.    www.ekebi.gr

Ιστότοπος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναλυτικά

στοιχεία για τη βιβλιοθήκη Στρατή Τσίρκα,

και τράπεζα δεδομένων με αρχεία

ελλήνων συγγραφέων, μεταφραστών κ.ά.

41.    http://www.eens.org/

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

Νεοελληνικών Σπουδών. Πρακτικά

των συνεδρίων της Εταιρείας.

42.    http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/periodica.htm

Περιέχει ψηφιοποιημένα τεύχη

νεοελληνικών περιοδικών χωρίς

εμφανή κριτήρια επιλογής.

43.    http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_modern_greek_studies/

Περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα

τεύχη του Journal of Modern Greek Studies

στο πλαίσιο της δικτυακής βάσης Muse.

44.    www.poiein.gr

http://www.poema.gr/

http://poeticanet.com/en/index.php

45.    http://www.lexima.gr/

Ιστότοποι των ομώνυμων ηλεκτρονικών περιοδικών,

που είναι προσανατολισμένα

κυρίως στη νεότερη ποίηση.

46.    http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/index.aspx

Το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ.

Εκτός των άλλων,

περιλαμβάνει πολλά ντοκιμαντέρ

(«Παρασκήνιο», «Μονόγραμμα» κ.ά.)

αφιερωμένα σε νεοέλληνες λογοτέχνες.

47.    http://www.sgt.gr/gr/multimedia/20,16,0,1

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

Βίντεο με παραστάσεις και ομιλίες

48.    http://www.blod.gr/lectures/

Ομιλίες

49.    www.enet.gr/online/online

Ιστοσελίδα της Ελευθεροτυπίας.

Περιλαμβάνει και όλα τα τεύχη της Βιβλιοθήκης.

50.    http://www.tanea.gr/

Ιστοσελίδα των Νέων με το «Βιβλιοδρόμιο».

51.    http://www.tovima.gr/                                                                                                      

Ιστοσελίδα της εφ. Βήμα

52.    http://www.kathimerini.gr/

Περιλαμβάνει όλα τα τεύχη-αφιερώματα

από τις Επτά Ημέρες, καθώς

και όλα τα φύλλα της Καθημερινής

από το 1919.

53.    http://www.avgi.gr/StartPageAction.action

Ιστοσελίδα της Αυγής, που περιλαμβάνει και τα «Ενθέματα».

Στο anagnoseis.blogspot.com είναι καταχωρισμένα τα ένθετα των «Αναγνώσεων».

 

 

 

 

gallica.bnf.fr

 

ψηφιακή βιβλιοθήκη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας                                           

http://search.theeuropeanlibrary.org

περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές εθνικές βιβλιοθήκες

www.worlddigitallibrary.org

παγκόσμια ψηφιακή βιβλιοθήκη

 

www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html

 

ενιαίος βιβλιογραφικός κατάλογος όλων των γερμανικών βιβλιοθηκών, καθώς και των σημαντικότερων ευρωπαϊκών και αμερικανικών – του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης.

www.europeana.eu

υπό διαμόρφωση τεράστια βιβλιοθήκη, πινακοθήκη (και όχι μόνο) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

http://books.google.com/

 

Ξένες βιβλιοθήκες (επιλογή)                        

                                                                          

Η ιστοτοπογραφία συντάχθηκε από τον Φίλιππο Παππά, υποψήφιο διδάκτορα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προσθήκες έγιναν από τη Στέση Αθήνη Επίκουρη Καθηγήτρια πανεπιστημίου Πατρών , τμήματος Φιλολογίας , ειδίκευση Βυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών, Γν. αντικείμενο : Νεοελληνική Φιλολογία.

 

 

  • Νεοελληνική Γραμματική Αναπροσαρμογή της μικρης νεοελληνικής γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη

www.greek-language.gr/greekLang/files/document/modern_greek/grammatiki.triantafyllidi.pdf

  • Ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα Υπουργείο παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων

www.study4exams.gr/

 

Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!