Φιλολογικές σχολές

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή ιδρύθηκε το 1993 (ΠΔ 365/93, ΦΕΚ 156/13-09-1993) και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996. Το Τμήμα αυτονομήθηκε διοικητικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008. Σκοπός του τμήματος είναι:

Να μελετά και να ερευνά τον αρχαίο ελληνικό, λατινικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία.

Να μελετά και να ερευνά τις εκδηλώσεις του πνευματικού και άλλου βίου του Ελληνισμού διαχρονικά.

Να παρέχει στους πτυχιούχους του τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας υπηρετούν σήμερα 24 μέλη ΔΕΠ. Το Τμήμα δέχεται κατ’ έτος περίπου 250 φοιτητές και φοιτούν σε αυτό περισσότεροι από 600 προπτυχιακοί και περίπου 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές (Α΄ και Β΄ κύκλου).

Το Τμήμα προσφέρει προς το παρόν δύο ειδικεύσεις:

  • Κλασική Φιλολογία (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά)
  • Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

και οργανώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

  1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Πτυχίο, 4ετής φοίτηση)
  2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ 2ετούς φοίτησης, Διδακτορικό).
  3.  

 

Το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει προς το παρόν δύο ειδικεύσεις:

  • την ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία
  • την ειδίκευση στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

Για τον καταρτισμό του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών η Γ. Σ. του Τμήματος οδηγήθηκε στις συγκεκριμένες επιλογές μαθημάτων με βάση το σκεπτικό ότι ο φοιτητής της φιλολογίας οφείλει να κινείται με άνεση σε συναφή γνωστικά αντικείμενα προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας πολυεπίπεδης εποχής με τρόπο ώστε να αναδεικνύεται μια σφαιρική ακαδημαϊκή οντότητα. Βάση αποτελούν οπωσδήποτε τα φιλολογικά μαθήματα, η εκμάθηση και εμπέδωση διαφόρων σταδίων της ελληνικής και λατινικής γλώσσας, και η εμβάθυνση σε θέματα που άπτονται άμεσα των ζητουμένων της φιλολογικής επιστήμης. Στην κλασική ειδίκευση ο φοιτητής ασχολείται με θέματα αρχαιογνωσίας, όπως αυτή νοείται ως συνολική γνώση του αρχαίου βίου στις ποικίλες εκφάνσεις του, αδιαίρετα και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Η φιλολογική κατάρτιση συμπληρώνεται και υποστηρίζεται από μαθήματα ιστορίας, γλωσσολογίας, αρχαιολογίας, φιλοσοφίας και ιστορίας της τέχνης. Στη βυζαντινή και νεοελληνική ειδίκευση ο φοιτητής εισάγεται τόσο στο βυζαντινό κόσμο όσο και στις σημαντικότερες στιγμές της νεοελληνικής πολιτισμικής ζωής.

Τα στοιχεία είναι από την ιστοσελίδα της  Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Ακολουθήστε μας

Log in

Ε! Πριν φύγεις...

Κάνε εγγραφή στο Newsletter της Φιλολογικής γωνιάς για να λαμβάνεις πρώτος νέα, κρυφό υλικό, ενημερώσεις και πολλά άλλα!